Panorama_wijk Podium_Anklaar Artist_expression_Park_Zuid Citybox_Balsemien Atrium_Aristotelesstraat Het_Kristal_Zuidbroek Winkelcentrum_De_Mheen Mheenpark-1 Zuidbroek-2 Woongebouw SiZa Schorpioenstraat
Panorama Zevenhuizen-Zuidbroek
Het Podium in Anklaar
Artist expression van Park Zuidbroek
Citybox aan de Balsemien
Het Atrium aan de Aristotelesstraat
Het Kristal in Zuidbroek
Winkelcentrum De Mheen
Mheenpark
De Vlindertuin in Zuidbroek
Woongebouw SiZa Schorpioenstraat

Actueel

Lees meer nieuwsberichten »

Twitter@Wijkraadzz

Mijn buurt

Zevenhuizen-Zuidbroek

Via deze website worden alle bewoners van Zevenhuizen-Zuidbroek geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk en de activiteiten van de wijkraad.

De wijkraad is een vereniging voor alle bewoners van Zevenhuizen en Zuidbroek en zet zich in voor de collectieve belangen van de bewoners.

De wijk behoort tot stadsdeel Apeldoorn Noordoost en bestaat uit vijf buurten: Anklaar, De Mheen, Sluisoord, Sprenkelaar en Zuidbroek. De eerste vier buurten (samen het wijkdeel Zevenhuizen) zijn gebouwd eind jaren zestig, begin jaren zeventig rond een oude kern. De afgelopen acht jaar is ten noorden van Anklaar wijkdeel Zuidbroek ontstaan. Dat gebied is nog volop in ontwikkeling en zal de komende jaren verder groeien. In Anklaar zijn de tienhoog flatgebouwen, op één na, gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen in het Podium. Winkelcentrum Anklaar is gesloopt om plaats te gaan maken voor een nieuw stadsdeelhart voor de gehele wijk. Het winkelcentrum is voor de komende jaren tijdelijk gevestigd aan de Saloméstraat. In Sluisoord zijn de flats en het omliggende gebied grondig gerenoveerd als onderdeel van het sociaal ontwikkelingsplan ‘Zevenhuizen krijgt kleur’.

In De Mheen is het winkelcentrum gerenoveerd en deels uitgebreid. De verkeerssituatie is verbeterd door reconstructie van de Kruizemuntstraat. Op het terrein van de vroegere Amefa-fabriek zijn nieuwe woningen gekomen. In wijkdeel Sprenkelaar is onlangs een ontwikkelingsproces met als centraal punt het Atrium van start gegaan.

Een wijk die zich enerzijds vernieuwt en anderzijds groeit.

Om onze website levendig en up-to-date te houden kunt u filmpjes, foto’s en informatie aanleveren. Dit kan via wijkraadzz@hetnet.nl.

Redactie van de website en webmaster:  Kimberley Ekkers.