De wijkraad

De wijkraad is een door de gemeente Apeldoorn erkende belangenvereniging van bewoners. Het is een orgaan dat er voor zorgt dat de leefomgeving in Zevenhuizen-Zuidbroek voor de bewoners zo optimaal mogelijk is. De wijkraad is een brug tussen de autoriteiten en de bewoners.Ze is geen onderdeel van de gemeente en zal als het nodig is ook tegen de gemeente ingaan.

De doelstelling:

  • Het behartigen van de belangen van alle bewoners van de wijk in brede zin.
  • Het (gevraagd en ongevraagd) adviseren in de vorm van voorinspraak omtrent gemeentelijke beleidsvelden, die het werkgebied van de wijkraad betreffen.
  • Er is regelmatig contact met de gemeente Apeldoorn, het wijkteam en de wijkagent.
  • Het betrokken zijn bij het integraal wijkbeheer.
  • Het deelnemen aan de algemene beleidsvorming van de gemeente voor zover van belang voor de wijk.
  • De wijkraad heeft een informatieverstrekkende taak en zal de bewoners de juiste weg wijzen.

Dorps- en wijkraden

De gemeente Apeldoorn is ingedeeld in een Stedelijkgebied( de wijken) en Buitengebied (de dorpen). Totaal 23 dorps- en wijkraden.
Wijken Zevenhuizen-Zuidbroek, Osseveld-Woudhuis en Welgelegen vormen samen met het stadsdeel Noordoost (NO).

stadsdeel wethouder Dhr. Paul Blokhuis
Stadsdeel manager Dhr. Jos van Nuenen
stadsdeel beheerder Mevr. Linda Hooijer

Activiteiten van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek zijn o.a.

  • Uitgeven van de digitale nieuwsbrief 3x per jaar
  • Contact onderhouden met de gemeente
  • Schouwen van de wijk o.a. verkeersveiligheid (fietspaaltjes) en de speeltuinen

Reageren is niet mogelijk