Overig

Informatie over Airport TeugeTeuge

Op vliegveld Teuge is het nu rustig, maar in de vergaderzalen gebeurt er veel! Meer dan u als bewoners van Noord Apeldoorn misschien wilt weten. Het aantal vliegbewegingen op Teuge is onderwerp van discussie.

Het toegestane aantal starts en landingen op Teuge wordt afgemeten met een geluidsruimte.

Daarvoor zijn normen opgesteld en in 2010 is een rekenfout gemaakt bij de omrekening van deze normen.

Die rekenfout is inmiddels ontdekt door het NLR (Nederlands Lucht en Ruimtevaart instituut) en erkend door alle betrokken partijen.
Deze rekenfout heeft alleen verstrekkende consequenties.

Tot 2010 was de geluidsruim te voor Teuge o.b.v. 80.000 vliegbewegingen. Na de gemaakte rekenfout is de geluidsruimte o.b.v. 160.000 vliegbewegingen.
Dat is iedere dag van het jaar, om de anderhalve minuut, een start of landing. Met die 160.000 vliegbewegingen hebben we het over 33% van het vliegvolume dat Schiphol in 2016 heeft verwerkt!

De wijkraden van Noord Apeldoorn hebben zich verenigd om hier iets aan te doen. Omdat we als wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek ook in een burgeroverleg zitten met de bevoegde instanties (CRO Teuge), hebben we op 15 februari 2017 schriftelijk bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken.
Op 22 februari 2017 hebben Teuge, de Provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een persbericht uitgegeven, waarin ze de foutieve geluidsnorm zonder democratische inspraak willen legaliseren, totdat er een nieuw Luchthavenbesluit is voor Teuge.
Op 23 maart hopen we de gemeenteraad van Apeldoorn te informeren over deze gang van zaken. Omdat Apeldoorn groot aandeelhouder is van Teuge, willen we de Gemeenteraad vragen om de geluidsruimte o.b.v. 80.000 vliegbewegingen te handhaven totdat er een nieuw Luchthavenbesluit is voor Teuge.

We zullen u blijven informeren over de voortgang van dit proces middels deze nieuwsbrief en onze website.

Met vriendelijke groet,
Ron Rietjens

 


 

Open brief wijkraden Apeldoorn aan CRO Teuge
{klik op het logo voor de brief}
Gezamenlijk persbericht Teuge

{klik op het logo voor de brief}

Wijkraad verslag 22 februari 2017
{klik op het logo voor de brief}

Reageren is niet mogelijk