Nieuws van de gemeente Apeldoorn via de gemeentepagina

COA start haalbaarheidsonderzoek voor AZC

Maandag 12 januari werd met vertegenwoordigers van de Apeldoornse samenleving gesproken over de vijf kansrijke locaties voor de opvang van vluchtelingen in Apeldoorn.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) start het haalbaarheidsonderzoek voor de locaties GGNet-locatie aan de Deventerstraat; het voormalige verpleeghuis Immendaal in Beekbergen; een kavel in Zuidbroek tussen het ‘Het Rooster’ en de A50; een van de kazerneterreinen in Nieuw Milligen en de voormalige politieacademie de Kleiberg.

Apeldoorn wil bijdragen aan de opvang van 600 tot 800 vluchtelingen, maar dat zou ook over meer dan één locatie kunnen.

Onderzoek

Tijdens de bijeenkomst van de 12e januari was de vraag: Welke aandachtspunten voor deze locaties moet het COA meenemen in het onderzoek?

Vertegenwoordigers van met name dorps- en wijkraden maar ook andere partijen waren aanwezig om enerzijds vragen te stellen aan gemeente en COA, en anderzijds om onderzoekspunten mee te geven. De verkeerssituatie in Zuidbroek was bijvoorbeeld zo’n punt, maar ook de ligging in de natuur van zowel Immendaal als de Kleiberg. Het aspect van de sociale veiligheid voor zowel de vluchtelingen als de buurt, was een onderdeel dat door veel partijen werd genoemd.

Burgemeester John Berends, portefeuillehouder bij dit onderwerp, gaf aan dat hij de grote betrokkenheid van de bewoners op prijs stelde.

Hoe gaat het verder?

De komende periode zal het COA bezoeken brengen aan de locaties om de haalbaarheid te bekijken. Zij overleggen met de gemeente over hun bevindingen en daar zal een voorkeur worden uigesproken. Nadat het college een voorgenomen besluit heeft genomen, wordt er gesproken met de direct-omwonenden en andere belanghebbenden van de gekozen locatie(s).

De inbreng wordt meegewogen bij de uiteindelijke beslissing.

“Het uiteindelijke besluit nemen wij als college,” aldus de burgemeester, “maar niet voordat we hebben geluisterd naar de inbreng van bewoners.

Uw mening nemen wij serieus…” Het streven is erop gericht om voor de zomer duidelijkheid te hebben over de locatie.

Mensen die ook nog graag een aandachtspunt mee willen geven aan het COA kunnen een mailbericht zenden naar opvang@apeldoorn.nl

http://www.apeldoorn.nl/Kansrijke-locaties-opvang-vluchteli…

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *