Nieuwsbericht voorgenomen besluit AZC

College heeft voorkeur voor opvang vluchtelingen op twee locaties

Als het aan de burgemeester en wethouders ligt, komen er twee zelfstandige centra voor de opvang van Asielzoekers. Die centra hebben dan een omvang van circa 400 opvangplaatsen. Het college vindt ingroei op de GGNet-locatie ook acceptabel, maar geeft, gezien de nadrukkelijke oproep vanuit de samenleving tot spreiding, voorkeur aan twee zelfstandige centra.

Het college ziet mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen op één of meer van de

locaties: GGNet aan de Deventerstraat, Immendaal en Kleiberg. Burgemeester en wethouders zetten zich in om 600 tot 800 opvangplaatsen te realiseren en schetsen daarvoor vier scenario’s:

Ingroei GGNet-locatie;

Twee zelfstandige asielzoekerscentra met een beperkte omvang;

Een hoofdvestiging en een nevenvestiging;

Een hoofdvestiging en twee nevenvestigingen.

Voorkeur van het college heeft het scenario dat het aantal opvangplaatsen verdeelt over de locaties GGNet en Immendaal. Daarover vraagt het college in september de mening van de gemeenteraad. De locaties Zuidbroek en Nieuw Milligen worden door het college niet langer als potentiële locaties beschouwd.

De voorkeur voor het tweede scenario hangt samen met de oproep vanuit de samenleving om te streven naar spreiding. Van de drie locaties (GGNet, Immendaal en Kleiberg) heeft de GGNet-locatie de meeste potentie. Beide andere locaties kunnen dienen voor de opvang van een beperkt aantal vluchtelingen. Als tweede locatie wordt Immendaal voorgesteld. Hiervoor pleiten de bereikbaarheid via een hoofdroute en de betere  gebruiksmogelijkheden van de gebouwen.

Nadat de gemeenteraad is geconsulteerd neemt het college een definitief besluit en vindt verdere uitwerking plaats. COA zal de ontwikkel- en realisatiemogelijkheden van de locaties verder onderzoeken en komt met een concreet voorstel naar het college. In een bestuursovereenkomst tussen COA en het college zullen de afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld de locatie(s) en de omvang en duur van de opvang.

Vanaf de start van de locatiestudie voor een asielzoekerscentrum (AZC) heeft de gemeente op verschillende wijzen met de Apeldoornse samenleving over dit onderwerp gecommuniceerd. Op 10 november 2014 vond een eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de Apeldoornse samenleving. Op 8 juni 2015 was de laatste bijeenkomst, waar ook burgers waren uitgenodigd. Tijdens een inloop kon iedereen vragen stellen en opmerkingen maken over de locatiestudie en specifiek over de locatie-analyse die

Arcadis heeft gemaakt in opdracht van het Centraal opvang orgaan asielzoekers (COA). Tot 15 juni 2015 konden reacties worden aangeleverd. Er zijn ruim 500 reacties ontvangen.

Deze zijn verwerkt in een reactienota en vormden belangrijke input bij dit voorgenomen besluit.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *