Oranje Fonds schenkt € 40.000 voor aanpak van radicalisering en polarisatie

Met geld van het Oranje Fonds gaan Don Bosco en Stimenz de krachten bundelen om de oorzaken van lokale polarisatie aan te pakken en om eraan bij te dragen dat radicalisering wordt voorkomen.

Terroristisch aanslagen in Europa en het ‘substantiële’ dreigingsniveau in Nederland roepen onrust op, óók in de Apeldoornse samenleving. De komst van duizenden vluchtelingen naar Europa maakt veel mensen er niet geruster op. Veel moslims van hun kant vrezen dat steeds meer mensen de islam identificeren met geweld en terreur. Zij zijn gekwetst over de vooroordelen en uitsluitingsmechanismen in de samenleving. Zij wijzen op het feit dat hun kinderen zich tweederangs burger voelen. De tweespalt in de samenleving tekent zich steeds scherper af. Felle uitingen van bezorgde burgers die zich keren tegen de komst van asielzoekerscentra dragen bij aan een gevoel van onbehagen. Steeds meer ontstaat er een guur en grimmig sociaal klimaat.

Don Bosco en Stimenz slaan de handen ineen om voedingsbodem voor radicalisering en polarisatie in de regio Apeldoorn aan te pakken. Daarvoor hebben zij van het Oranjefonds 40.000,- ter beschikking gekregen. Hiermee wordt het mogelijk om een brede ‘waarden-gestuurde’ dialoog in Apeldoorn te faciliteren. De beide organisaties gaan met bewoners in Apeldoorn aan tafel om de onrust en zorgen van veel bewoners serieus te nemen, om vooroordelen te bespreken en om bruggen te slaan tussen uiteenlopende groepen, zowel moslims als niet-moslims. Behalve dialogen zullen ook thema-bijenkomsten en bijvoorbeeld buurtmaaltijden georganiseerd worden om de afstand tussen groepen bewoners te verkleinen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn sinds de oprichting beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Don Bosco, tel: 055 366 46 38 of donboscoapeldoorn@donbosco.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *