Project Welzijn op Recept

Pilot in Noordoost en de Dorpen

Een groot deel van de buurtbewoners die regelmatig bij de huisarts komen heeft last van psychosociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld  ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of verlies van werk.

De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress- en angstklachten. Vaak gaat het om gemis van sociale contacten, aan zingeving. Een groot deel van deze buurtbewoners heeft hiervoor wellicht geen medicatie of een verwijzing naar psychologische zorg nodig. Het kan zijn dat ze zelf hun klachten te boven willen komen maar niet goed weten op welke manier. “Welzijn op Recept” speelt hierop in door een aanbod te bieden waaruit de huisarts of praktijkondersteuner gericht naar kan verwijzen; het welzijnsarrangement.

Deze arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van de buurtbewoner kunnen verhogen zoals: ontmoeting, creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. De cliënt kijkt samen met de welzijnscoach naar de mogelijkheden en wat het beste bij hem/haar past. De welzijnscoach volgt het traject van de buurtbewoner en koppelt terug naar de verwijzer. Voor het vergroten van het welbevinden van mensen is het essentieel om bij de invoering van “Welzijn op recept” die welzijnsinterventies aan te bieden die effectief gebleken zijn of waarschijnlijk effectief zijn.

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de samenhang tussen activiteiten die te maken hebben met positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen; de zogenaamde “Principes van Duurzaam Geluk”. Zo is bekend dat het hebben van goede sociale contacten belangrijk is voor het welbevinden van mensen. Hier wordt steeds meer onderzoek naar gedaan.

Met behulp van deze methode wordt er een omslag gemaakt die past bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij; van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. Het mooie van dit project is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verbeteren en dat hun eigen kracht versterkt en geactiveerd wordt. Graag willen wij samenwerken en afstemmen met andere organisaties om gezamenlijk het welzijn van onze buurtbewoners te versterken!

Met vriendelijke groet,

Marijke Klaassen, welzijnscoach Welzijn op Recept/sociaal cultureel werker Stimenz Tel. 06-25009717 Email: m.klaassen@stimenz.nl

Corinne de Groot, welzijnscoach Welzijn op Recept/maatschappelijk werker Stimenz Tel. 06-52762243 Email: c.degroot@stimenz.nl

Brochure Project Welzijn op Recept

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *