Snippergroen-beleid

Concept beleidsnotitie Herijking Uitgiftebeleid openbaar groen

Van 18 februari 2016 tot en met 16 maart 2016 ligt het concept van de beleidsnotitie Herijking Uitgiftebeleid openbaar groen ter inzage.

De kleine stukken gemeentegrond die soms door bewoners worden gebruikt als hun eigen tuin, noemen we ‘snippergroen’. De gemeente wil graag heldere afspraken over eigendom en beheer daarvan en daar gaan we de komende periode mee aan de slag. Daarvoor is een nota gemaakt waarin alle nieuwe regels staan en die staat open voor inspraak.

Waar gaat het over? Sommige stukjes openbaar groen worden, bewust of onbewust, door bewoners gebruikt. Dit kan het onderhoud van het openbaar groen door de gemeente bemoeilijken en onduidelijkheid geven voor de buren. Daarom wil de gemeente heldere afspraken maken om onjuist gebruik te beëindigen. Daarnaast wil de gemeente de verkoopmogelijkheden voor dergelijke stukjes groen verruimen.

Op dit moment zijn de verkoop- en verhuuropbrengsten van snippergroen in Apeldoorn lager dan die in omliggende gemeenten. Apeldoorn wil stoppen met verhuren van stukjes groen en gaat de verkooptarieven aan laten sluiten bij een redelijke prijs voor de grond.

Het nieuwe beleid doet voorstellen voor:

  • regels en afspraken voor de manier waarop onjuist gebruik van stukjes openbaar groen wordt beëindigd;
  • nieuwe spelregels voor verkoop van gemeentelijke stukjes openbaar groen;
  • nieuwe tarieven voor verkoop van stukjes groen.

Tijdens de periode waarin het concept van de beleidsnotitie ter inzage ligt kan iedereen hierop een inspraakreactie geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw inspraakreactie naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘inspraakreactie over Herijking Uitgiftebeleid openbaar groen)’. De inspraakbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met mevrouw M. Vincken, tel. (055) 580 2395.

Het indienen van digitale inspraakreacties (bijvoorbeeld via e-mail) is niet mogelijk.

De beleidsnotitie is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het concept van de beleidsnotitie ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Apeldoorn, 17 februari 2016

Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn

Herijking uitgiftebeleid snippergroen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *