Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek opgeheven in Algemene ledenvergadering van 21 april 2021.

In eerdere berichtgeving hebben wij u op de hoogte gebracht dat de positie van de Dorps-en Wijkraden (DWR) als gevolg van het intrekken van de Verordening DWR per 1 januari 2021 wijzigt. Hierdoor verandert de formele positie van de DWR. Daarmee verdwijnt het recht op voorinformatie en voorinspraak voor alle gemeentelijke projecten die een impact hebben op de lokale leefomgeving in de wijkdelen Zevenhuizen-Zuidbroek. Het bestuur van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek vraagt zich nu dan ook af wat onze toegevoegde waarde nog is. Als gevolg daarvan is het voltallige bestuur afgetreden en heeft zich niet verkiesbaar gesteld. Aanvullend heeft het bestuur in de ALV van 21 april 2021 het opheffen van de vereniging Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek aan de leden voorgelegd en is ingestemd. Tot begin oktober 2021 zal de wijkraad demissionair verder gaan om invulling te geven aan de lopende activiteiten en toezeggingen aan de wijk.

In het menu hierboven vindt u informatie over de buurt en de wijkraad. Hiernaast bij actueel verschijnen nieuwsberichten over gebeurtenissen in de wijk. Veel plezier op onze website en mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de wijkraad dan kunt u contact opnemen via ons emailadres.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek


Reacties zijn gesloten.