Bestemmingsplan Bedrijventerrein Stadhoudersmolen en de Groene Wig

Momenteel maakt de gemeente Apeldoorn een nieuw bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein Stadhoudersmolen en de Groene Wig. Dit doet de gemeente vanaf de start samen met ondernemers en bewoners in en om het gebied. De eerste stap hiertoe was een startbijeenkomst op 19 april. Mede op basis van de inbreng van bewoners en ondernemers tijdens de startbijeenkomst zijn drie thema’s naar voren gekomen:

  1. De Groene Wig, breng het landelijk gebied de stad in;
  2. Ruimte voor de economie, maar voorkom overlast;
  3. Stadhoudersmolen is ook Buitenstad, stimuleer vergroenen en verduurzamen van het bedrijventerrein.

De gemeente gaat dezelfde bewoners en ondernemers (binnen het op de kaart aangegeven adressengebied) nu betrekken bij de volgende stap. Begin januari worden zij per brief uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête.


De gemeente wil graag weten hoe deze bewoners en ondernemers over deze thema’s denken, omdat het de bedoeling is deze drie thema’s centraal te stellen bij het maken van het bestemmingsplan. Dit helpt de gemeente een goed beeld te krijgen bij wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden in het gebied. Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan met de ruimtelijke visie voor Stadhoudersmolen en de Groene Wig op een goede wijze vormgeven.

Klikt u hier voor de brief Bijlage brief groene wig
   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *