Beteugel het luchtruim boven Apeldoorn

Om te voorkomen dat Teuge onbeperkt kan groeien is in het verleden een geluidsruimte overeengekomen. Door een rekenfout is deze geluidsruimte nu ineens verdubbeld. De Provincie Gelderland heeft als bevoegd gezag besloten om deze rekenfout te handhaven.

Waarom houden ze zo krampachtig vast aan deze rekenfout, waardoor nu 160.000 vliegbewegingen op Teuge zijn toegestaan? Dat is 33% van het verkeersvolume dat Schiphol in 2016 heeft afgehandeld. Dat kan dus onmogelijk worden verwerkt op één landingsbaan. De reden kunnen we vinden in de brief van de Provincie Gelderland van 21 februari 2017. Bij het uiteindelijk op te stellen Luchthavenbesluit en de definitieve geluidsruimte voor de toekomst, wordt de oorspronkelijk vergunde geluidsruimte als referentiepunt gebruikt en niet als uitgangspunt. Die dubbele geluidsruimte wordt dus gebruikt, om de uiteindelijk vast te stellen geluidsruimte te verhogen. Wanneer die definitieve geluidsruimte in het Luchthavenbesluit is vastgesteld, kunnen we daar niets meer tegenin brengen. Dan zijn we te laat. Daarom is het ook zo belangrijk om nu bezwaar te maken en te zorgen dat de oorspronkelijk vergunde geluidsruimte o.b.v. 80.000 vliegbewegingen het uitgangspunt is en blijft.

Door op 11 mei om 19:00 uur in het stadhuis van Apeldoorn te laten zien wat wij er van vinden, zal dat protest ook doorklinken wanneer die uiteindelijke geluidsruimte wordt vastgesteld. Als we nu niet spreken, zullen we straks te laat zijn. Komt dus allen!

Met vriendelijke groet,
Ron Rietjens

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *