Voor Apeldoorn: Automobiel zoekt chauffeurs

Ingekomen bericht: In het verleden reden we bij Mobuur met veel plezier in Apeldoorn Noord. We zijn bezig met een vergelijkbare dienst, maar nu voor heel Apeldoorn. We hopen, dat de wijkraad kan bijdragen door vrijwillige chauffeurs te werven. Tegelijk hebben we een actie gestart op voorapeldoorn.nl/automobiel voor donaties en de aanmelding…

Continue reading

Finale update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek

Update 19 mei: de gemeente heeft bevestigd dat de inwoners die een zienswijze hebben ingediend een reactie krijgen per brief. Aanvullend is de statuspagina over de verkeersontsluiting bijgewerkt. Ieder kwartaal zal er een update plaatsvinden over de ontwikkelingen m.b.t. stikstofregelgeving.  Op 19 april jl. is de wijkraad door de gemeente…

Continue reading

Uitnodiging ALV Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek 21 april 19:30

Dit jaar organiseert de wijkraad de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 21 april 2021 om 19:30. In plaats van een fysieke bijeenkomst zal de ALV dit keer digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. Link naar de agenda Link naar het jaarverslag 2020 Wilt u meer weten over het gebruik van Microsoft…

Continue reading

Gratis outdoor activiteiten voor jongeren op het FSG terrein.

Ingekomen stuk van de gemeente: Apeldoorn – Young055, kersvers jongerenplatform, start nu in samenwerking met Stimenz, Accres en FSG ook met activiteiten op de FSG Campus. Online is er al veel aanbod, terwijl buiten tot voor kort weinig te doen viel. “In samenspraak met de gemeente Apeldoorn mogen we daar,…

Continue reading

Gemeente Apeldoorn winnaar van Beste Berm Bokaal

Kleurrijke bermen met bloemen en kruiden zijn al jaren een bekend beeld in Apeldoorn. Door minder te maaien en zélf zaden in te winnen groeien er nu 120 verschillende bloemen en kruiden in onze bermen. Goed voor de insecten en biodiversiteit. Dat werd gewaardeerd door de provincie Gelderland en beloond…

Continue reading

Subsidie collectieve energieprojecten voor Apeldoorners

Ingekomen van de gemeente: Inwoners, bedrijven en organisaties die samen energieprojecten realiseren in de gemeente Apeldoorn, kunnen dit jaar gebruik maken van de subsidieregeling collectieve energieprojecten. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan innovatieve ideeën die binnen de gemeente leven. Het gaat om initiatieven van minimaal zeven personen die samen een…

Continue reading

Opheffen vereniging wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek

De afgelopen jaren heeft de wijkraad zich ingezet voor de wijk. Samen met de gemeente, sociale instanties, inwoners en vele vrijwilligers zijn er mooie resultaten behaald. Ook in lastige dossiers proberen we de verbinding te zoeken tussen de gemeente en inwoners van onze wijk. Nu de gemeente per 1 januari…

Continue reading

Intrekking van de Verordening Dorps- en Wijkraden

De gemeenteraad heeft het besluit genomen om per 1-1-2021 de verordening Dorps- en Wijkraden in te trekken. Dit betekent dat hiermee het bestaansrecht van de wijkraad als zodanig vervalt. Later deze week komt de wijkraad met een formele reactie. De toelichting van de gemeente op deze intrekking vindt u hieronder:…

Continue reading

Subsidieaanvraag voor realisatie Skatebaan afgewezen

De wijkraad vraagt sinds 2016 aandacht van de gemeente voor de opgroeiende jeugd in Zuidbroek. Samen met de gemeente, scholen en inwoners is de wijkraad in overleg om een Skatebaan voor de jeugd te realiseren in Park Zuidbroek. Ook wethouder Wim Willems is betrokken bij dit project. Het bestuur van de…

Continue reading