Parkeerverbod

Wij als wijkraad zijn door de gemeente geïnformeerd over het volgende besluit: Dit betreft een verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen gaan nemen in uw beheersgebied. Het gaat om het volgende besluit: Instellen parkeerverbod in de Aristotelesstraat, Homerusstraat en de Schopenhauerstraat. De Aristotelesstraat, Homerusstraat en de Schopenhauerstraat zijn gelegen binnen de gemeente Apeldoorn…

Continue reading