Circuithoogte Teuge

Als wijkraad proberen we een bijdrage te leveren om overlast te minimaliseren. Daarom zitten we ook in het overlegorgaan CRO Teuge en hebben we regelmatig gesprekken over wat wenselijk en haalbaar is om de overlast tot een minimum te beperken. Eén van de maatregelen die zijn voorgesteld door de verschillende actiegroepen om de geluidshinder rond Vliegveld Teuge te beperken, is de verhoging van de circuithoogte van 233 meter (700 voet) naar 300 meter (1.000 voet). De gedachte daarachter is dat de geluidshinder afneemt met de vlieghoogte. Nadeel is dat een hoger circuit een langere klimweg op vol vermogen vraagt, wat juist weer leidt tot meer geluidshinder. Deze tegenstelling maakt dat op voorhand niet duidelijk is welke circuithoogte de minste geluidsoverlast geeft.
 
Om tot een antwoord op bovenstaande vraag te komen gaan we een praktijkproef uitvoeren. De gedachte is om gedurende een afgebakende periode met hetzelfde vliegtuig het circuit meerdere malen te vliegen, zowel op 700 voet als op 1.000 voet. We willen de geluidshinder in beide situaties meten. Daarbij gaan we zowel geluidsmetingen doen als de persoonlijke hinderbeleving registreren. De vliegroute van het circuit blijft overigens dezelfde. Bij een hoger circuit zal het vliegtuig dus langer klimmen volgens de route die het circuit nu heeft en ook zal behouden. Landende vliegtuigen blijven dus aan de oostkant van de A50.
 
 
Naast de objectieve meting in decibels, gaan we dus ook de beleving meten. We hebben 18 meetpunten en gaan per meetpunt iemand van Teuge en een omwonende vragen om de geluidsbeleving weer te geven. Om die beleving subjectief te maken, geven de deelnemers hun geluidsbeleving op een ordinale schaal (–, -,0,+,++). Omdat iedereen op hetzelfde punt blijft en de uitkomsten relatief zijn, zijn ze ook maximaal objectief. Door deze belevingen te combineren met de geluidsmeting in decibels, hopen we tot een conclusie te kunnen komen. Daarbij kijken we dus alleen naar een vergelijking bij de twee verschillende circuithoogten en niet naar een absolute geluidsbeleving.
 
We hopen begin april meer te kunnen melden over de uitkomsten van dit onderzoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *