Coordinatiebesluit busbaan

De gemeenteraad heeft besloten om de coördinatieregeling van de wet ruimtelijke ordening toe te passen. Dit betekent dat alle besluiten die nodig zijn, tegelijkertijd de procedure doorlopen en gezamenlijk worden bekendgemaakt.  

Van 26 september 2019 tot en met 6 november 2019 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken, te weten de aanvraag en de ontwerpen van de ruimtelijke onderbouwing de omgevingsvergunning kap van bomen en de verkeersbesluiten.

Tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt kan iedereen daarover een zienswijze geven de wijkraad roept op om de stukken aandachtig te beoordelen. Reageren kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerpbesluit Busbaan Zuidbroek’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten;
  • mondeling: maak een afspraak met mevrouw Beulenkamp, tel. (055) 580 2455.

Een kopie van alle besluiten download u hier (112 MB)

Een kopie van alle ontwerpen download u hier (102 MB)

 

Eén reactie

  1. In het ontwerp is niet duidelijk hoe het fietspad van de anklaarse weg de busbaan zuidbroek gaat kruisen. Gezien het aantal “fietser ongevallen” met letsel bij kruising calypso straat een bijzonder punt van aandacht om dat goed uit te werken.
    Minimaal is een vluchtheuvel in het midden van de kruising met de “busbaan” een vereiste waar fietsers veilig kunnen staan als ze anklaarseweg recht doorgaan/”busbaan” kruisen + goeie markering voor automobilisten die busbaan inrijden dat ze te maken hebben met kruisend fietsverkeer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *