Bestuur

De wijkraad is een zelfstandige en door de gemeente Apeldoorn erkende vertegenwoordiger van alle bewoners van onze wijkdelen. Vanuit die rol proberen we de verschillende meningen en belangen zichtbaar te maken en zo mogelijk bij elkaar te brengen. Zo hopen we bij te kunnen dragen aan een voor iedereen prettige leefomgeving en de verbinding te zijn tussen de officiĆ«le instanties en de bewoners.

Als wijkraad kunnen we vragen stellen aan de gemeente Apeldoorn. Ook kunnen we gevraagd en ongevraagd adviseren over bestaande en nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Omdat we geen politiek mandaat hebben is niet ons advies, maar de onderbouwing daarvan, bepalend. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken, omdat uiteindelijk de politiek beslist of iets gebeurt of niet doorgaat.

Onze doelstellingen zijn:

  • Het behartigen van de belangen van alle bewoners van de wijk in brede zin.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Apeldoorn.
  • Regelmatig contact onderhouden met de gemeente Apeldoorn, het wijkteam en de wijkagent.
  • Het betrokken zijn bij het integraal wijkbeheer.
  • Het deelnemen aan de algemene beleidsvorming van de gemeente voor zover van belang voor de wijk.
  • Informatieverstrekking en doorverwijzen van bewoners bij vragen. 

Contactpersonen van de gemeente Apeldoorn:

stadsdeel wethouder Dhr. Wim Willems
stadsdeel manager Mevr. Astrid Willemsen
stadsdeel beheerder Dhr. Almer de Jong

Onze activiteiten:

  • Regelmatig vergaderen over actuele thema’s in de wijk
  • Uitgeven van de maandelijkse digitale nieuwsbrief
  • Contact onderhouden met de gemeente
  • Volgen en afstemmen van ontwikkelingen in de wijk

Reacties zijn gesloten.