CRO Teuge

Vanuit onze rol in de wijkraad zijn we als belangenbehartiger voor omwonenden betrokken bij de Commissie Regionaal Overleg Teuge. Dit is een wettelijk voor alle vliegvelden in Nederland verplichte commissie, die tot taak heeft om het draagvlak van het vliegveld bij omwonenden te bewaken.

Lang niet iedereen is blij met een vliegveld in de buurt. Er is sprake van strijdige belangen en dan is het zaak om met elkaar te overleggen hoe de overlast binnen acceptabele grenzen kan worden gehouden. Zo hebben we begin 2017 bezwaar gemaakt tegen de gemaakte rekenfout in de maximale geluidsruimte voor Teuge. Na uitleg over wat er aan de hand was, heeft de gemeenteraad Apeldoorn op 15 juni 2017 unaniem een motie aangenomen om de gemaakte rekenfout terug te draaien en de geluidsruimte terug te brengen naar 56,5 dBA, wat overeenkomt met maximaal 80.000 vliegbewegingen per jaar. Op 30 augustus heeft de directeur van Teuge in de CRO Teuge toegezegd om i.h.k.v. het nieuwe luchthavenbesluit geen grotere geluidsruimte aan te vragen.

Indien u last ondervind van de vluchten op Teuge kunt u contact opnemen met de heer Simon Woerlee dit kan via emailadres info@paracentrumteuge.nl of via telefoonnummer 055-3231604.

Met de vliegroutes van Lelystad is nu extra waakzaamheid geboden om erop toe te zien dat de overlast voor onze leefomgeving binnen acceptabele grenzen blijft. Op Flightradar24 kunt u zelf zien hoe het vliegverkeer boven Nederland vliegt. We zullen u blijven informeren over de voortgang van dit proces middels onze nieuwsbrief.

De CRO Teuge vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het raadsgebouw in Twello. We beginnen om 19:00 uur. Mocht u meer willen weten over de CRO Teuge vergaderingen dan kunt u op de link klikken voor verslagen en vergaderdatums.

Reacties zijn gesloten.