Finale update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek

Update 19 mei: de gemeente heeft bevestigd dat de inwoners die een zienswijze hebben ingediend een reactie krijgen per brief. Aanvullend is de statuspagina over de verkeersontsluiting bijgewerkt. Ieder kwartaal zal er een update plaatsvinden over de ontwikkelingen m.b.t. stikstofregelgeving. 

Op 19 april jl. is de wijkraad door de gemeente ge├»nformeerd over de status van de verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek. Zoals eerder aangegeven door de gemeente is het stikstofonderzoek afgerond in januari 2021. De uitkomst hiervan is dat er een overschrijding plaatsvindt die elders in de gemeente en of provincie gecompenseerd moet worden. De gemeente heeft aangegeven dat men op korte termijn geen oplossing ziet voor dit probleem. Dit betekent dat de heer Willems als verantwoordelijke wethouder de keuze heeft gemaakt in afstemming met het college om het op 26 september 2019 ingediende co├Ârdinatiebesluit in te trekken.

Gevolgen

Het gevolg van deze intrekking is dat het plan wordt stopgezet. De heer Willems heeft bij de wijkraad aangegeven dat het plan zoals eerder uitgewerkt door Royal Haskoning intact blijft en dat er vooralsnog niet gezocht wordt naar andere oplossingen. Vanuit de wijkraad is aangeven dat de gemeente extra aandacht zal moeten geven aan de direct omwonenden die al enkele jaren betrokken/zorg uitspreken over dit plan.

Communicatie

De wijkraad heeft de gemeente gevraagd dit besluit zeer goed te motiveren aan direct omwonenden (o.a. Anklaarseweg, Busbaan en Operettestraat) en inwoners van Zevenhuizen-Zuidbroek. De verwachting is dat de gemeente dit per brief zal doen. De wijkraad heeft opgeroepen om aanvullend een videoboodschap op te nemen waarbij het voor inwoners duidelijk wordt wanneer er een volgende update plaatsvindt en hoe monitoring van verkeersproblematiek zal plaatsvinden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er een persoonlijke reactie volgt op de in 2019 ingediende zienswijzen.

Rol wijkraad

De wijkraad heeft zich tijdens de ALV van 21 april 2021 opgeheven. Daarmee zal de wijkraad geen actieve rol meer spelen voor de gemeente in de communicatie en participatie. We roepen wijkinwoners dan ook op een eigen initiatief/participatie te organiseren om de gemeente scherp te houden op de ontwikkelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *