Finale update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek

Update 19 mei: de gemeente heeft bevestigd dat de inwoners die een zienswijze hebben ingediend een reactie krijgen per brief. Aanvullend is de statuspagina over de verkeersontsluiting bijgewerkt. Ieder kwartaal zal er een update plaatsvinden over de ontwikkelingen m.b.t. stikstofregelgeving.  Op 19 april jl. is de wijkraad door de gemeente … Meer lezen over Finale update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek

Continue reading