IVN-Bomenroute Mheenpark nu in een App

  Wandelend door het Mheenpark is het nu mogelijk met een app meer te weten te komen over de 27 verschillende boomsoorten die deze route van 2,5 km rijk is. Download gratis de IVN Routes app en je kunt zo op pad. Ook via https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn/ivn-routes is de route te vinden.…

Continue reading

Zoektocht geschikte locatie ondergrondse containers Anklaar

De wijkraad heeft onlangs met een aantal partijen gesproken over de situatie van de overlast veroorzakende ondergrondse afvalcontainers nabij het winkelcentrum Anklaar. De door de gemeente gekozen (tijdelijke) oplossing is nu om de afvalcontainers te verwijderen. Consequentie van de opheffing is dat bezoekers van het winkelcentrum, en de bewoners van…

Continue reading

Update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek

De gemeente heeft bij de wijkraad aangegeven dat er aanvullend stikstof onderzoek benodigd is. De verwachting is dat deze onderzoeken aan het eind van het jaar zijn afgerond. Om precies te zijn is dit nu de stand van zaken rond dit project:  De opdracht voor het uitvoeren van het stikstofonderzoek…

Continue reading

Hoe staat het met de veerkracht in buurten en wijken van Apeldoorn?

En hoe beleven de bewoners van Apeldoorn hun buurt? Op 30 september, van 13.00 tot 16.00 uur, presenteren de Apeldoornse woningbouwcorporaties en de gemeente Apeldoorn de uitkomsten van twee onderzoeken die recent zijn uitgevoerd: Het landelijke onderzoek ‘Veerkracht in corporatiebezit’, is naar de Apeldoornse situatie vertaald en uitgewerkt op gemeentelijk…

Continue reading

Aanpassing plas-dras gebied Park Zuidbroek

InleidingSamen met de gemeente Apeldoorn en de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek hebben we vastgesteld dat verder dichtgroeien van de plas-dras zone in Park Zuidbroek niet wenselijk is. Tijdens het overleg op 17 december 2019 hebben we het in standhouden van het aanwezige openwater besproken. Meer leest u hier. VoorstelZoals…

Continue reading

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de gemeente Apeldoorn. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk…

Continue reading

Nationale Sportweek staat klaar voor de start!

Apeldoorn – Van 18 tot en met 27 september vindt de Nationale Sportweek plaats, onderdeel van de Europese week van de Sport. In Apeldoorn organiseert Sportstimulering diverse sportieve evenementen voor jong en oud. Het thema van de Nationale Sportweek 2020 is ‘Sport doet iets met je’.  Op 18, 21 en…

Continue reading

Tunnel Laan van Zodiak voorzien van kleurrijke graffiti

De 13-jarige uit Apeldoorn afkomstige Aron heeft samen met een aantal mede artiesten graffiti aangebracht in de tunnel in Zuidbroek. Aron toonde initiatief en schreef de gemeente aan voor een gepaste locatie. Z’n creatief idee wilde de gemeente aan meewerken. Vanuit de wijkraad werd er ook positief op gereageerd en…

Continue reading

Thema bijeenkomsten energietransitie

De gemeente organiseert in samenwerking met het platform Energiek Apeldoorn een aantal thema bijeenkomsten. De eerst volgende staat gepland voor 2 september met als thema: “Nieuwe windmolens en zonneparken in ons landschap”   Aanmelden kan via de website van Energiek Apeldoorn.  

Continue reading

Sanering de Vellert afgerond

De wijkraad heeft onderstaand bericht ontvangen van de gemeente: De provincie heeft bevestigd, zoals vorig jaar al is aangekondigd, dat de sanering van de oude stortplaats de Vellert is voltooid. De voormalige stortplaats is 10 jaar geleden waterdicht ingepakt en omgevormd tot een aantrekkelijk park. Het (grond)water direct rondom de…

Continue reading