Update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek #2

Na aanleiding van onze oproep aan de gemeente over een  update van de stand van zaken t.a.v. de verkeersverbinding heeft de wijkraad vorige week  maandag gesproken de gemeente. De voorzitter en enkele bestuursleden hebben een goed gesprek gevoerd met een afvaardiging van de gemeente. De gemeente onderkent dat communicatie beter…

Continue reading

Update stedenbouwkundig plan Zuidbroek maart 2020

Wat is een stedenbouwkundig plan? Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving, zoals geluidsoverlast van omliggende wegen, geurhinder van agrarische bedrijven,…

Continue reading

Uitnodiging informatiebijeenkomst Inrichting park Broekhuysenweg

Binnengekomen bericht van de gemeente: Binnenkort starten we met het voltooien van uw woonomgeving in de wijk Zuidbroek. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 16 juli a.s. In 2020 starten de werkzaamheden. In het najaar van 2020 starten we…

Continue reading

Toekomst wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek

Sinds eind 2018 waren de dorps- en wijkraden (DWR) in overleg over een model waarmee de burgerparticipatie verbeterd zou worden. In het gepresenteerde voorstel herkent de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek weinig terug van wat er tijdens de gezamenlijke overleggen is besproken en toegezegd. Gebiedsgericht werken is een bezuinigingsmaatregel Er is nu gekozen…

Continue reading

Verkeersontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek

Het dossier van de verkeersontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek is een van de langstlopende dossiers in het bestaan van de wijkraad. Als sinds 2015 dringt de wijkraad er bij de gemeente op aan om open en transparant inwoners te informeren over deze ingrijpende wijziging in de wijk. In 2019 zijn er in de…

Continue reading

Reactie wijkraad: Locatiebeheerder kinderboerderij Laag Buurlo

De wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek heeft via de pers en informatie van initiatiefnemers uit de buurt met verbazing kennis genomen omtrent het gebeuren rondom Bertus Pols, de locatiebeheerder van kinderboerderij Laag Buurlo. Wij begrijpen dat het om een arbeidsconflict gaat en als wijkraad staan wij daar buiten. Doch wij maken ons ernstig…

Continue reading

Update: uitbreiding zonnepanelenpark Zevenhuizen-Zuidbroek

In november vorig jaar heeft de wijkraad een zienswijze ingediend over de vergunningsaanvraag voor uitbreiding van het zonnepanelenpark. Sindsdien hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden tussen gemeente, wijkraad, omwonenden en Overmorgen (initiatiefnemer) om concrete afspraken te maken. De hoofdthema’s van deze afspraken bestaan uit: Ontwerp zonnepanelen op geluidswal Directe reflectie/schittering…

Continue reading

Informatieavond Tuinen van Park Zuidbroek

Al enige tijd staat er aan de van Isendoornlaan een groot bord met de aankondiging dat op die plek gebouwd gaat worden aan de Tuinen van Zuidbroek. Er is ter plaatse echter nog niet veel van te zien. Maar achter de schermen is intussen een mooi plan ontwikkeld. Daarover willen…

Continue reading

Sportinstuif tijdens de onderwijsstaking

APELDOORN – Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari vindt er een staking plaats binnen het onderwijs. Speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar organiseert Sportstimulering een sportstinstuif op donderdag 30 januari in Sporthal Zuidbroek te Apeldoorn. Vervelen tijdens de onderwijsstaking is niet nodig, kom in beweging…

Continue reading

Goedkope rijbewijskeuring voor senioren in Apeldoorn

APELDOORN – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 21 januari, 4 en 18 februari, 3 en 17 maart en vervolgens twee keer per maand bij de Stichting Thuiszorg Vérian, Jean Monnetpark 1. Voor informatie en een afspraak…

Continue reading