Tiny Forest naast basisschool Ichtus

Naast het schoolplein van basisschool Ichtus in Zevenhuizen is een tweede Tiny Forest gerealiseerd. Een Tiny Forest is een bos in de stad ter grootte van een tennisbaan. Dit bos wordt een natuurlijke speelplek in de buurt, waar kinderen kunnen spelen en van de natuur kunnen leren. De bedoeling is…

Continue reading

Update: periode indienen zienswijze coordinatiebesluit verlengd

De wijkraad heeft een update van de gemeente ontvangen met betrekking tot het verlengen van de zienswijzeperiode. Deze periode wordt met 6 weken verlengd. De formele periode om een zienswijze in te dienen over de verkeersmaatregelen in het coördinatiebesluit busbaan Zevenhuizen-Zuidbroek is afgelopen. Belanghebbenden hadden tot 6 november om een…

Continue reading

Zienswijze wijkraad coördinatiebesluit busbaan

De wijkraad heeft een schriftelijke zienswijze bij de gemeente ingediend ten aan zien van het coördinatiebesluit busbaan. De belangrijkste punten zijn: Kruispunt busbaan – Laan van de Charleston (Kristal) Distelvlinderlaan Analyse effecten omliggende straten Anklaarseweg ontbreekt Monitoring Onderaan deze pagina kunt u de ingezonden brief raadplegen. Mocht u zelf een…

Continue reading

Koffieochtend stichting de Kap

De wijkraad heeft een bericht ontvangen van stichting de kap en wil deze graag onder de aandacht brengen. Ingekomen: In overeenstemming met de wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming mag de gemeente Apeldoorn Stichting de Kap geen adressen meer aanleveren na overlijden. Hierdoor krijgt deze stichting nagenoeg geen nieuwe aanmeldingen voor…

Continue reading

Update stedenbouwkundig plan Zuidbroek

Wat is een stedenbouwkundig plan? Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving, zoals geluidsoverlast van omliggende wegen, geurhinder van agrarische bedrijven,…

Continue reading

Planning nieuw afvalinzameling systeem Apeldoorn-Noord

De wijkraad heeft onderstaande conceptplanning ontvangen. De gemeente heeft benadrukt dat deze planning nog niet definitief is en van weersinvloeden afhankelijk kan zijn. Planning Ondergrondse containers: Week 37-42: zienswijzeprocedure ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers Week 43: behandelen zienswijzen Week 44: voorbereidingen plaatsen van ondergrondse containers Persoonlijke keuzes: Week 37-39: eerste nieuwsbrief…

Continue reading

Coordinatiebesluit busbaan

De gemeenteraad heeft besloten om de coördinatieregeling van de wet ruimtelijke ordening toe te passen. Dit betekent dat alle besluiten die nodig zijn, tegelijkertijd de procedure doorlopen en gezamenlijk worden bekendgemaakt.   Van 26 september 2019 tot en met 6 november 2019 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerpbesluit met…

Continue reading

‘Ontdek de cultuur van je buur’ markt

Op zondag 1 september 2019 organiseert Kinderboerderij Laag Buurlo de ‘Ontdek de cultuur van je buur’ markt. Het is een sfeervolle markt waar je kennis maakt met de eetgewoonten en gebruiken van andere culturen in de wereld. De markt is van 11.00 tot 17.00 uur en entree is gratis. Tijdens…

Continue reading

Apeldoorn ruimt op tijdens World Cleanup Day!

Op zaterdag 21 september is er een grote opruimactie voor zwerfafval in Apeldoorn. Op verschillende locaties gaan bewoners tussen 10:00 uur en 12:00 uur op pad om gezamenlijk Apeldoorn een stukje schoner te maken. De gemeente zorgt voor opruimmaterialen. Er wordt gestart vanuit de volgende locaties: De gemeente nodigt iedereen…

Continue reading

Update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek

De gemeente heeft per brief laten weten dat na het zomerreces de plannen in de inspraakprocedure gaan. Dit betekent dat u als wijkbewoner uw mening en zienswijze kunt geven over het plan. Mocht u de brief hebben gemist dat kunt u de brief hier nalezen.

Continue reading