Leerwerksetting groen

Met ingang van 16 april jl. is een leerwerksetting groen van start gegaan in Zevenhuizen. Leermeester Kornel Taapke gaat met deelnemers van de leerwerksetting het groen in- en om het gebied rond de Aristotelesstraat onderhouden. Ook het onkruid verwijderen op obstakels gaan zij voor hun rekening nemen. Het dagelijks opstarten…

Continue reading

Afkoppelen regenwater

De gemeente Apeldoorn is een campagne gestart om het afkoppelen van het regenwater meer onder de aandacht te brengen. Afkoppelen betekent dat het regenwater van uw dak niet langer onnodig in het riool terechtkomt. Het voordeel hiervan is onder andere dat het riool minder vol wordt waardoor er minder kans…

Continue reading

Wisseling van de wacht

Met ingang van 1 juni 2018 beëindigt onze wijkagent Jan Huver zijn werkzaamheden in de wijk Noordoost. Zijn collega Serdar Erkan volgt hem op. Wij wensen Jan heel veel succes met zijn nieuwe functie en heten Serdar van harte welkom.

Continue reading

Spreekuren Sociaal Raadslieden

Begin dit jaar zijn sociaal raadslieden gestart met spreekuren in ontmoetingspunten Koningin Wilhelmina en Talma Borgh. Graag willen wij deze spreekuren onder de aandacht brengen. De sociaal raadslieden kunnen u van dienst zijn op sociaal juridische terrein. Voor meer info verwijzen wij u naar de folder. Spreekuren Sociaal Raadslieden

Continue reading

Ga op expeditie en praat mee!

De gemeente Apeldoorn werkt aan een visie over de toekomst van Apeldoorn. Deze visie gaat over alles wat je om je heen ziet, van bodem tot lucht, zoals ruimte, water, milieu, natuur, infrastructuur en cultureel erfgoed. Om een toekomstvisie te maken waar ook de inwoners van Apeldoorn achterstaan, vragen we…

Continue reading

Bestuurslid communicatie gezocht

De wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek is op zoek naar een bestuurslid communicatie. Ben jij dit of ken je iemand? Laat een bericht achter op onze site of neem contact op met onze voorzitter de heer Elzinga. Bestuurslid Communicatie

Continue reading