Maximum aantal plaatsen in het toekomstig AZC aan de Deventerstraat

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State en publicaties daarvan in o.a. De Stentor heeft de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. In deze brief wordt het volgende meegegeven:  De wijkraad is van mening dat een duidelijk en helder vastgelegd standpunt…

Continue reading

Enquete Windmolens en of Zonne-energie

De wijkraad heeft onderstaand bericht van de gemeente ontvangen: De gemeente attendeert u op de bewoners-enquete ‘duurzame energie in de Cleantech Regio’ die gehouden wordt in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. U wordt uitgenodigd om aan deze enquete deel te nemen op www.moventem.nl/apeldoorn Waarom deze…

Continue reading

Zienswijze uitbreiding zonnepanelenpark Zuidbroek

De wijkraad heeft een zienswijze ingediend over de vergunningsaanvraag voor uitbreiding van het zonnepanelenpark. Op 26 november 2019 heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden vanuit de wijkraad met Overmorgen (realiserende partij) en de gemeente om op een aantal punten bevindingen te uiten. In dit gesprek zijn alle onderstaande punten besproken,…

Continue reading

Tiny Forest naast basisschool Ichtus

Naast het schoolplein van basisschool Ichtus in Zevenhuizen is een tweede Tiny Forest gerealiseerd. Een Tiny Forest is een bos in de stad ter grootte van een tennisbaan. Dit bos wordt een natuurlijke speelplek in de buurt, waar kinderen kunnen spelen en van de natuur kunnen leren. De bedoeling is…

Continue reading

Update: periode indienen zienswijze coordinatiebesluit verlengd

De wijkraad heeft een update van de gemeente ontvangen met betrekking tot het verlengen van de zienswijzeperiode. Deze periode wordt met 6 weken verlengd. De formele periode om een zienswijze in te dienen over de verkeersmaatregelen in het coördinatiebesluit busbaan Zevenhuizen-Zuidbroek is afgelopen. Belanghebbenden hadden tot 6 november om een…

Continue reading

Zienswijze wijkraad coördinatiebesluit busbaan

De wijkraad heeft een schriftelijke zienswijze bij de gemeente ingediend ten aan zien van het coördinatiebesluit busbaan. De belangrijkste punten zijn: Kruispunt busbaan – Laan van de Charleston (Kristal) Distelvlinderlaan Analyse effecten omliggende straten Anklaarseweg ontbreekt Monitoring Onderaan deze pagina kunt u de ingezonden brief raadplegen. Mocht u zelf een…

Continue reading

Koffieochtend stichting de Kap

De wijkraad heeft een bericht ontvangen van stichting de kap en wil deze graag onder de aandacht brengen. Ingekomen: In overeenstemming met de wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming mag de gemeente Apeldoorn Stichting de Kap geen adressen meer aanleveren na overlijden. Hierdoor krijgt deze stichting nagenoeg geen nieuwe aanmeldingen voor…

Continue reading