Afkoppelen regenwater

De gemeente Apeldoorn is een campagne gestart om het afkoppelen van het regenwater meer onder de aandacht te brengen. Afkoppelen betekent dat het regenwater van uw dak niet langer onnodig in het riool terechtkomt. Het voordeel hiervan is onder andere dat het riool minder vol wordt waardoor er minder kans…

Continue reading

Wisseling van de wacht

Met ingang van 1 juni 2018 beëindigt onze wijkagent Jan Huver zijn werkzaamheden in de wijk Noordoost. Zijn collega Serdar Erkan volgt hem op. Wij wensen Jan heel veel succes met zijn nieuwe functie en heten Serdar van harte welkom.

Continue reading

Spreekuren Sociaal Raadslieden

Begin dit jaar zijn sociaal raadslieden gestart met spreekuren in ontmoetingspunten Koningin Wilhelmina en Talma Borgh. Graag willen wij deze spreekuren onder de aandacht brengen. De sociaal raadslieden kunnen u van dienst zijn op sociaal juridische terrein. Voor meer info verwijzen wij u naar de folder. Spreekuren Sociaal Raadslieden

Continue reading

Ga op expeditie en praat mee!

De gemeente Apeldoorn werkt aan een visie over de toekomst van Apeldoorn. Deze visie gaat over alles wat je om je heen ziet, van bodem tot lucht, zoals ruimte, water, milieu, natuur, infrastructuur en cultureel erfgoed. Om een toekomstvisie te maken waar ook de inwoners van Apeldoorn achterstaan, vragen we…

Continue reading

Bestuurslid communicatie gezocht

De wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek is op zoek naar een bestuurslid communicatie. Ben jij dit of ken je iemand? Laat een bericht achter op onze site of neem contact op met onze voorzitter de heer Elzinga. Bestuurslid Communicatie

Continue reading

Uitnodiging ledenvergadering 11 april a.s.

11 April a.s. houdt de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek een jaarvergadering in Het Kristal aan de Distelvlinderlaan 200. Het bestuur nodigt u als bewoner van onze wijken van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Agenda Algemene Ledenvergadering 11 april 2018 Jaarverslag WZZ 2017

Continue reading

Hardlooproute park Zuidbroek

In april 2017 is in samenwerking met de gemeente, de stichting Vrienden van park Zuidbroek en de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek de Fitnesstrail aangelegd. Tijdens de diverse overleggen is door de wijkraad ook het idee van een hardlooproute door het park geopperd. De gemeente heeft dit idee opgepakt en nadat de bouwwegen…

Continue reading

Informatieavond Lelystad 13 maart

www.stichtingreddeveluwe.nl   Op 13 maart houdt stichting red de Veluwe een informatieavond over de gewijzigde aansluitroutes van vliegveld Lelystad in de Raadzaal van het Stadhuis in Apeldoorn. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. Rond 21.00 uur zal de avond zijn afgelopen. Programma: –…

Continue reading