Nationale Sportweek staat klaar voor de start!

Apeldoorn – Van 18 tot en met 27 september vindt de Nationale Sportweek plaats, onderdeel van de Europese week van de Sport. In Apeldoorn organiseert Sportstimulering diverse sportieve evenementen voor jong en oud. Het thema van de Nationale Sportweek 2020 is ‘Sport doet iets met je’.  Op 18, 21 en…

Continue reading

Tunnel Laan van Zodiak voorzien van kleurrijke graffiti

De 13-jarige uit Apeldoorn afkomstige Aron heeft samen met een aantal mede artiesten graffiti aangebracht in de tunnel in Zuidbroek. Aron toonde initiatief en schreef de gemeente aan voor een gepaste locatie. Z’n creatief idee wilde de gemeente aan meewerken. Vanuit de wijkraad werd er ook positief op gereageerd en…

Continue reading

Thema bijeenkomsten energietransitie

De gemeente organiseert in samenwerking met het platform Energiek Apeldoorn een aantal thema bijeenkomsten. De eerst volgende staat gepland voor 2 september met als thema: “Nieuwe windmolens en zonneparken in ons landschap”   Aanmelden kan via de website van Energiek Apeldoorn.  

Continue reading

Sanering de Vellert afgerond

De wijkraad heeft onderstaand bericht ontvangen van de gemeente: De provincie heeft bevestigd, zoals vorig jaar al is aangekondigd, dat de sanering van de oude stortplaats de Vellert is voltooid. De voormalige stortplaats is 10 jaar geleden waterdicht ingepakt en omgevormd tot een aantrekkelijk park. Het (grond)water direct rondom de…

Continue reading

Update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek #2

Na aanleiding van onze oproep aan de gemeente over een  update van de stand van zaken t.a.v. de verkeersverbinding heeft de wijkraad vorige week  maandag gesproken de gemeente. De voorzitter en enkele bestuursleden hebben een goed gesprek gevoerd met een afvaardiging van de gemeente. De gemeente onderkent dat communicatie beter…

Continue reading

Update stedenbouwkundig plan Zuidbroek maart 2020

Wat is een stedenbouwkundig plan? Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving, zoals geluidsoverlast van omliggende wegen, geurhinder van agrarische bedrijven,…

Continue reading

Uitnodiging informatiebijeenkomst Inrichting park Broekhuysenweg

Binnengekomen bericht van de gemeente: Binnenkort starten we met het voltooien van uw woonomgeving in de wijk Zuidbroek. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 16 juli a.s. In 2020 starten de werkzaamheden. In het najaar van 2020 starten we…

Continue reading

Toekomst wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek

Sinds eind 2018 waren de dorps- en wijkraden (DWR) in overleg over een model waarmee de burgerparticipatie verbeterd zou worden. In het gepresenteerde voorstel herkent de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek weinig terug van wat er tijdens de gezamenlijke overleggen is besproken en toegezegd. Gebiedsgericht werken is een bezuinigingsmaatregel Er is nu gekozen…

Continue reading

Verkeersontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek

Het dossier van de verkeersontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek is een van de langstlopende dossiers in het bestaan van de wijkraad. Als sinds 2015 dringt de wijkraad er bij de gemeente op aan om open en transparant inwoners te informeren over deze ingrijpende wijziging in de wijk. In 2019 zijn er in de…

Continue reading

Reactie wijkraad: Locatiebeheerder kinderboerderij Laag Buurlo

De wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek heeft via de pers en informatie van initiatiefnemers uit de buurt met verbazing kennis genomen omtrent het gebeuren rondom Bertus Pols, de locatiebeheerder van kinderboerderij Laag Buurlo. Wij begrijpen dat het om een arbeidsconflict gaat en als wijkraad staan wij daar buiten. Doch wij maken ons ernstig…

Continue reading