Parkeerverbod

Wij als wijkraad zijn door de gemeente geïnformeerd over het volgende besluit: Dit betreft een verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen gaan nemen in uw beheersgebied. Het gaat om het volgende besluit: Instellen parkeerverbod in de Aristotelesstraat, Homerusstraat en de Schopenhauerstraat. De Aristotelesstraat, Homerusstraat en de Schopenhauerstraat zijn gelegen binnen de gemeente Apeldoorn…

Continue reading

Persbericht: Stichting vrienden van park Zuidbroek

Stichting Vrienden van park Zuidbroek nodigt belangstellenden hartelijk uit de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst is op maandag 18 maart in de grote zaal van het Kristal; aanvang 19.30 uur. Na een kort formeel gedeelte staan er twee onderwerpen centraal. Ontstaan en betekenis van het Labyrint * Mw.…

Continue reading

Veiligheidsplan 2019 – 2022

Als wijkraad vinden we veiligheid een belangrijk thema. Met enige regelmaat zijn we hierover in gesprek. De gemeente heeft een conceptplan voor 2019 – 2022 opgesteld. In dit plan staan de veiligheidsthema’s uitgewerkt waaraan de gemeente de komende 4 jaar prioriteit wil geven. Reacties op dit plan kunnen gedeeld worden…

Continue reading

Mobuur actief in de wijk

Mobuur is een nieuwe vervoersdienst, voor iedereen. Met vrijwillige chauffeurs en twee elektrische auto’s brengt Mobuur u op verzoek van deur-tot-deur binnen het werkgebied. Per 1 maart is het werkgebied van Mobuur uitgebreid. Mobuur rijdt nu ook naar een aantal afspreekpunten in úw wijk. U kunt dus van deze punten…

Continue reading

Buitenfotografie bij Stichting ‘kLEEF!

Voor gasten die tijdens een creatieve bezigheid even met iets anders bezig willen zijn dan zijn of haar ziekte, biedt Stichting ‘kLEEF! de workshop Buitenfotografie aan. Onder leiding van bevlogen fotograaf José van der Werf trekt de groep er tijdens 6 lessen op uit. Plezier en ontspanning staan bovenaan: u…

Continue reading

Omwonendenoverleg AZC Deventerstraat

Op 12 november 2018 heeft het derde omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden. Risicoanalyse en monitoring Bureau Beke is aangeschoven bij de vergadering om een toelichting te geven op de risicoanalyse en monitoring van AZC Deventerstraat te Apeldoorn. De toelichting gaat met name over de totstandkoming van de…

Continue reading

Uitnodiging WaterCafé Apeldoorn op dinsdag 26 februari 2019

WaterNatuurlijk nodigt u graag uit voor het WaterCafé op 26 februari 2019. De bijeenkomst heeft als thema “Klimaat in de stad” en is van 19.30 tot 21.30 uur in Doc-Zuid, 1e Wormenseweg 460 in Apeldoorn. WaterNatuurlijk is een waterschapspartij met oog voor natuur, cultuur en recreatie WaterNatuurlijk wil ervoor zorgen…

Continue reading

Stedenbouwkundig plan Zuidbroek

Wat is een stedenbouwkundig plan? Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving, zoals geluidsoverlast van omliggende wegen, geurhinder van agrarische bedrijven,…

Continue reading