Opheffen vereniging wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek

De afgelopen jaren heeft de wijkraad zich ingezet voor de wijk. Samen met de gemeente, sociale instanties, inwoners en vele vrijwilligers zijn er mooie resultaten behaald. Ook in lastige dossiers proberen we de verbinding te zoeken tussen de gemeente en inwoners van onze wijk.

Nu de gemeente per 1 januari 2021 de verordening op de dorps- en wijkraden heeft ingetrokken vervalt daarmee de erkenning voor de wijkraad. De gemeente heeft de afgelopen jaren in vele sessies toegezegd een verordening en subsidieregeling met maatwerk te willen ontwikkelen, hier is echter beperkt sprake van. De wijkraad is van mening dat het proces onzorgvuldig is uitgevoerd en tot afbraak heeft geleid, in plaats van verbetering van de burgerparticipatie, waarbij waardevolle netwerken worden afgebroken.

In het nieuw bedachte model van burgerparticipatie wil de gemeente in de vorm van gebiedsparticipant(en) en of gebiedsnetwerken nog wel e.e.a. subsidiëren. Onder een gebiedsparticipant wordt verstaan een
samenhangend onderdeel van de gemeente Apeldoorn, bijvoorbeeld een straat, buurt, wijk of dorp. We hopen dan oprecht dat hier veel gebruik van zal worden gemaakt. Het staat een ieder vrij om zich te oriënteren op de mogelijkheden om zijn of haar buurt(belangen) te gaan vertegenwoordigen als buurtparticipant.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in april dit jaar zal de wijkraad het voorstel doen om de vereniging op te heffen.

Het is (juridisch) mogelijk om met een nieuw bestuur (minimaal 3 bestuursleden) de wijkraad als vereniging voort te zetten. Heeft u daar interesse in? Neem dan vóór 1 maart a.s. contact op met het bestuur via ons e-mailadres: info@wijkraadzevenhuizen-zuidbroek.nl

De brief tot opheffing kunt u hier raadplegen.

Eén reactie

  1. Het is jammer maar als dat de keuze is van het zittende bestuur hebben de bewoners van de wijk het te accepteren .
    Zelf hoop ik dat er 3 mensen te vinden zijn om het in stand te houden het zij in deze vorm of in verenigingsvorm maar heel belangrijk dat er wel een spreekbuis blijft naar de gemeente toe .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *