Overlast bij Zilverschoon

Op 27 november hebben we in het gemeentehuis met een aantal omwonenden gesproken die bezwaar hebben gemaakt tegen de verkoop van Zilverschoon. Het gaat ze niet om de VAVA maar om de overlast die met de verkoop nog meer zal nemen. Ze hebben gevraagd naar de belastbaarheid van de straten en op eerdere klachten bij het meldpunt is onvoldoende gereageerd. Ze krijgen geen terugmelding van hun klachten. Met de komst van de VAVA is de maat vol. Ze willen niet nog meer (verkeers)overlast in de wijk.

Helaas is de publicatie van de wijkraad in de Noordkrant, op de website en in de nieuwsbrief niet in goede aarde gevallen. Ze zijn van mening dat de wijkraad eerst omvraag moet doen voordat ze een standpunt innemen. Het is echter niet onze rol om een referendum te houden. Een wijkraad is geen democratisch gekozen orgaan en heeft geen mandaat. Als wijkraad noemen we de argumenten voor en tegen en geven vervolgens een gemotiveerd advies aan de gemeente. De partij die het oneens is met dat advies doe je dan per definitie tekort. Dat hoeft geen probleem te zijn, omdat uiteindelijk de democratisch gekozen partijen beslissen en niet wij. Zo vertegenwoordigen we de hele wijk. We geven advies en proberen tegelijkertijd om de motivaties die tot een mening leiden bij elkaar te brengen, opdat we weten hoe we elkaar tegemoet kunnen komen.

Het gevraagde verkeersonderzoek geeft aan dat de verkeersbelasting binnen de normen valt. Dat is ook niet zo verrassend, omdat er voorheen een vuil inzamel punt zat van Circulus. De vrachtwagens reden toen af en aan, net als alle Apeldoorners die hun stortafval daarheen brachten. De aanwezige bewoners vonden alleen dat met de verschillende evenementen in de Mheenhal de overlast op specifieke momenten niet acceptabel is. En als dat zo is hebben ze daarmee wel een punt. Zo blijkt dat de vlooienmarkt van de Americahal naar de Mheenhal komt. De vergunning is al verleend. En als er weer eens een judo wedstrijd is, wordt geparkeerd op het gras en in de buurt. Er worden zelfs uitritten geblokkeerd en op klachten wordt niet gereageerd. Ze zien ook regelmatig ongelukken met fietsers. “Vraag de conciërge maar eens hoe vaak hij de EHBO trommel moet trekken.” Dat hebben we inmiddels gedaan en die zegt dat het wel mee valt. Bij basisschool de Boemerang is het ‘s morgens en ‘s middags wel druk. De conciërge vindt dat het wel meevalt en bij het Veluws College vindt de conciërge dat ook. Dat is overigens wel relatief, want er fietsen nogal wat leerlingen naar huis. Ook ouders die hun kinderen met de auto ophalen rijden er rond. Feit is dat deze omwonenden overlast ervaren en dat met de komst van de VAVA naar Zilverschoon er nog meer overlast bijkomt. Daarmee is niet de komst van de VAVA het probleem, maar de overlast. De maat is nu al vol en daar kunnen we als wijkraad wel iets aan doen.

We hebben allemaal recht op een rustige woonomgeving. Deze klachten willen we dan ook graag aanpakken, maar ze staan los van de verkoop van Zilverschoon aan de VAVA. Bezwaarschriften zullen geen einde maken aan de overlast. En een einde maken aan overlast is waar we ons als wijkraad, in het belang van alle omwonenden, graag hard voor willen maken.

Een mening is dus niet belangrijk. Het is de motivatie die tot die mening leidt die telt. Hier krijgen we als wijkraad in dat opzicht een mooie kans om te laten zien hoe we er voor alle omwonenden kunnen zijn, ook wanneer ze een verschillende mening hebben. Voor de VAVA om een mooi pand te kunnen kopen en voor de omwonenden om de overlast terug te brengen binnen aanvaardbare proporties. We gaan die evenementen alleen wel in de gaten houden. Want zowel de VAVA als de omwonenden hebben recht op een rustige woonomgeving.

Ron Rietjens

secretaris Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *