Parkeervisie, Beleidsregel parkeren en bestemmingsplan Parapluherziening parkeren

Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad de Parkeervisie, de Beleidsregel parkeren en het bestemmingsplan Parapluherziening parkeren vastgesteld.

Vanaf 4 april 2019 ligt de visie, de beleidsregel en het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan (alleen) tegen het bestemmingsplan beroep ingesteld worden.

De stukken zijn in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze internetsite www.apeldoorn.nl/inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Een rechtstreekse link vindt u hier.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het Team Omgevingsrecht & Advies, mevrouw J. Tol, tel. (055) 580 2357.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *