Reactie wijkraad: Locatiebeheerder kinderboerderij Laag Buurlo

De wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek heeft via de pers en informatie van initiatiefnemers uit de buurt met verbazing kennis genomen omtrent het gebeuren rondom Bertus Pols, de locatiebeheerder van kinderboerderij Laag Buurlo.

Wij begrijpen dat het om een arbeidsconflict gaat en als wijkraad staan wij daar buiten. Doch wij maken ons ernstig zorgen over de wijze waarop Bertus uit zijn functie is geplaatst. Het menselijk aspect, na bijna 40 jaar uitstekend functioneren en enkele jaren voor zijn pensioen, de beheerder zomaar aan de kant zetten en ook nog van huis en haard verdrijven, treft ons in het hart.

De wijkraad heeft heel goede contacten met Bertus die wij kennen als een zeer gedreven en enthousiaste vakman. De gemeente is de enige aandeelhouder van Accres en bemoeit zich in principe niet met arbeidsconflicten. Daar hebben wij begrip voor, maar wij zijn van mening dat de gemeente in dit schrijnende geval het bestuur van Accres hierop moet aanspreken.

U kunt Accres vragen een serieus en onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de redenen van zijn ontheffing. Belangrijk is of die redenen daarvoor zwaarwegend genoeg zijn, afgezet tegen de brede populariteit van Bertus Pols en de kinderboerderij. Mocht dat niet zo zijn, handhaaf hem dan als beheerder.

De volledige brief gericht aan het college van B&W kunt u hier nalezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *