Sanering de Vellert afgerond

De wijkraad heeft onderstaand bericht ontvangen van de gemeente:

De provincie heeft bevestigd, zoals vorig jaar al is aangekondigd, dat de sanering van de oude stortplaats de Vellert is voltooid. De voormalige stortplaats is 10 jaar geleden waterdicht ingepakt en omgevormd tot een aantrekkelijk park. Het (grond)water direct rondom de oude stort is sindsdien regelmatig bemonsterd. Schadelijke stoffen worden al jaren nauwelijks meer gemeten. Er is daarom geen gevaar voor de volksgezondheid. De laatste installaties zullen dan ook ontmanteld worden door de aannemer. Dit zal naar verwachting eind juli afgerond zijn.

De gemeente Apeldoorn blijft de Vellert wel volgen in het programma gebiedsgericht grondwaterbeheer. Dat betekent in de praktijk dat Apeldoorn het grondwater zal blijven meten om in de gaten te houden hoe het staat met de verontreiniging van het grondwater rondom de Vellert. Deze metingen zullen alleen minder frequent gedaan worden dan tot nu toe het geval is geweest. Met het afronden van deze laatste fase komt er definitief een einde aan dit project.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *