Stedenbouwkundig plan Zuidbroek

Wat is een stedenbouwkundig plan?

Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving, zoals geluidsoverlast van omliggende wegen, geurhinder van agrarische bedrijven, hoogspanningsleidingen, buisleidingen, voldoende waterberging en parkeren. Hier ligt de uitdaging voor de stedenbouwkundige. Rekeninghoudend met deze omgevingsaspecten, moet hij zorgen voor een ontwerp waar mensen veilig en plezierig kunnen wonen, werken en spelen. (Bron: Bureau Verkuylen)

Klik op de afbeelding om het stedenbouwkundig plan te openen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *