Toekomst wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek

Sinds eind 2018 waren de dorps- en wijkraden (DWR) in overleg over een model waarmee de burgerparticipatie verbeterd zou worden. In het gepresenteerde voorstel herkent de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek weinig terug van wat er tijdens de gezamenlijke overleggen is besproken en toegezegd.

Gebiedsgericht werken is een bezuinigingsmaatregel

Er is nu gekozen voor zogenaamd “gebiedsgericht werken”. In de voorgestelde plannen wordt Zevenhuizen-Zuidbroek opgedeeld in vier buurten en in deze buurten moeten bewoners zich organiseren om een beroep te kunnen doen op gemeentelijke financiële ondersteuning tot een maximum van € 7.000,-. Daarnaast betekent dit dat de gemeente geen overkoepelend aanspreekpunt meer heeft voor deze buurten, maar per deelgebied op zoek moet naar burgerparticipanten. Gevolg van deze koerswijziging is dat de verordening voor de huidige DWR wordt ingetrokken. Het intrekken van de verordening voor de DWR wordt door de wijkraad gezien als een bezuinigingsmaatregel.  

Geen continuïteit en extra verantwoording

Als het nieuwe model wordt ingevoerd, voorziet de wijkraad de continuïteit van de burgerparticipatie volledig wegvallen wegens gebrek aan vrijwilligers die zich structureel voor de wijk willen inzetten. Met het huidige voorstel voor de nieuwe opzet zal er veel meer gevraagd worden van de schaarse hoeveelheid vrijwilligers die zich willen organiseren als gebiedsparticipant. Onder andere door verantwoording afleggen wie wordt vertegenwoordigd, nieuwe vereniging statuten opstellen, jaarlijks gedetailleerde initiatievenbegroting maken om aanspraak te maken op subsidie. Aangevuld met achteraf gedetailleerde rapportages ter verantwoording van de bestede gelden. Zoals wethouder Wim Willems burgerparticipatie nu voorstelt lijkt het te veel op een reguliere baan met bijbehorende verantwoordelijkheid waarbij te pas en te onpas verantwoording kan worden afgelegd. Dit is geen aantrekkelijk vooruitzicht en de wijkraad denkt dat veel vrijwilligers er net zo over zullen denken. Zonde dat een goed werkend vrijwilligers participatie instrument als de wijkraad omwille van schijnbare politieke daadkracht voor vernieuwing wordt beëindigd. Hoogstens zal er af en toe nog een actiegroep zijn. Mensen die hun weg naar de gemeente niet weten te vinden, kunnen nergens meer terecht. Vaste aanspreekpunten voor ambtenaren vallen weg, waardoor het voor de gemeente veel moeilijker wordt vrijwilligers te vinden voor projecten in de wijk.

Beperkt perspectief en legitimiteit

Inmiddels is er een initiatievenmakelaar Meri Ismirowa door de gemeente Apeldoorn aangesteld met de opdracht waardevolle initiatieven binnen de gemeentelijke organisatie uit te zetten. Hopelijk komen er veel initiatieven, de wijkraad heeft er echter een hard hoofd in. Door het laten vervallen van de legitimiteit van de wijkraad heeft de gemeente geen partner meer in de wijk die feedback kan geven op voorgenomen plannen, meedenken aan oplossingen, het kanaliseren van communicatie van omwonenden etc. In de door de gemeente voorgestelde opzet verandert de rol van de wijkraad naar een initiatievenrol waarbij de richting van de communicatie verandert. Zoals de wijkraad afgelopen jaren heeft ervaren is communicatie vanuit de gemeente echter niet het sterkste punt. Dit heeft tot gevolg dat omwonenden nu de vergunningenpagina in de gaten moeten gaan houden voor belangrijke ontwikkelingen in de wijk.

Al met al bestaat de indruk dat de gemeente zich strak aan de nieuwe opzet gaat houden. Voor de wijkraad betekent dit dat er geen perspectief voor de toekomst is. Als de gemeenteraad besluit dat de plannen voor de nieuwe opzet van burgerparticipatie in de nu gepresenteerde vorm wordt gehandhaafd, en daar ziet het naar uit, is de kans groot dat er in 2021 geen wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek meer bestaat en is het kind met het badwater weggegooid.

Alle ambtelijke stukken vindt u hier.

Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *