Update: periode indienen zienswijze coordinatiebesluit verlengd

De wijkraad heeft een update van de gemeente ontvangen met betrekking tot het verlengen van de zienswijzeperiode. Deze periode wordt met 6 weken verlengd.

De formele periode om een zienswijze in te dienen over de verkeersmaatregelen in het co√∂rdinatiebesluit busbaan Zevenhuizen-Zuidbroek is afgelopen. Belanghebbenden hadden tot 6 november om een zienswijze in te dienen. De gemeente heeft al verschillende mensen gesproken hierover, tot nu toe zijn mondeling en schriftelijk veel zienswijzen ingediend. 

Tegelijkertijd kreeg de gemeente in de afgelopen periode ook signalen dat bewoners niet op de hoogte waren van de geplande maatregelen aan de Anklaarseweg en Laan van de Charleston. Men dacht bijvoorbeeld dat het alleen maatregelen aan de busbaan betrof. Ook gaf de gemeente aan dat sommige bewoners de bewonersbrief niet hebben ontvangen over de maatregelen en hoe mensen zienswijzen kunnen indienen. Aanvullend is er een fout gemaakt bij het opstellen van de verzendlijst. 

De gemeente heeft het besluit genomen de periode met nog eens 6 weken te verlengen. Wethouder Wim Willems en de verkeerskundigen geven aan het belangrijk te vinden in dit proces zorgvuldig te zijn en iedereen de kans te geven om te reageren. De gemeente heeft inmiddels bevestigd de zienswijze van de wijkraad te hebben ontvangen.

2 reacties

  1. Ik ben voor de optie:

    – Anklaarseweg afsluiten bij Pytagorasstraat
    – Busbaan openen voor alle verkeer.

  2. Ik hoop dat er een vluchtheuvel gedacht is bij kruising fietspad busbaan en sluisoordlaan en kruising Anklaarseweg.
    Dit geeft veiligheid bij het oversteken en scheelt aanrijdingen met fietsers.
    Nu wordt er wekelijks fietsers ter hoogte van kruising calypso straat geschept en hoop dat dat met verkeersheuvel veiliger is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *