Update: uitbreiding zonnepanelenpark Zevenhuizen-Zuidbroek

In november vorig jaar heeft de wijkraad een zienswijze ingediend over de vergunningsaanvraag voor uitbreiding van het zonnepanelenpark. Sindsdien hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden tussen gemeente, wijkraad, omwonenden en Overmorgen (initiatiefnemer) om concrete afspraken te maken. De hoofdthema’s van deze afspraken bestaan uit:

 1. Ontwerp zonnepanelen op geluidswal
 2. Directe reflectie/schittering
 3. Indirecte reflectie/schittering
 4. Inpassing groen vanaf de wijk

De onderstaande afspraken zijn gemaakt met de gemeente Apeldoorn en Overmorgen. Zowel de wijkraad als de betrokken omwonenden kunnen zich vinden in de afspraken wat geresulteerd heeft in het intrekken van de zienswijze. De wijkraad en omwonenden kijken dan ook uit naar een succesvolle samenwerking bij de realisatie van de uitbreiding het zonnepark.

De gemaakte afspraken:

 • Overmorgen is bereid om een geoptimaliseerd ontwerp uit te voeren en hiervoor een hernieuwde / aangepaste vergunning aan te vragen.
 • Deze optimalisatie houdt in hoofdlijnen in dat er een maximaal aantal zonnepanelen vanaf ‘de bovenkant’ naar het horizontale gedeelte op maaiveld verplaatst wordt met behoud van het totaal aantal zonnepanelen. Dit komt ongeveer neer op:
  1. Van de ongeveer 2644 panelen op de bovenste tafel worden er ongeveer 1515 panelen naar beneden verplaatst
  2. Dat is circa 60% van de panelen van de bovenste tafel
  3. Zie de indicatieve tekeningen onderaan op deze pagina
 • Overmorgen zegt toe dat – indien uit onderzoek blijkt dat er (ondanks onder 4 genoemde groenmaatregelen) toch nog onaanvaardbare schittering plaats heeft voor de bestaande woningen – zij zonnepanelen kiest die de schittering verder verminderen.
 • Gemeente bevestigt dat:
  1. De inzet van het groenplan Zuidbroek is om het zonnepark zoveel als mogelijk aan het zicht te onttrekken door passende beplanting op de Laan van Zodiak en rondom het zonnepark (op gepaste afstand i.v.m. schaduwwerking).
  2. De inrichtingselementen aan de snelwegzijde van de wal zoals opgenomen in het oorspronkelijke plan hier onderdeel van zijn, (schanskorf, paden, vegetatie) en dat de vegetatie langs de Laan van Zodiak zal worden gerealiseerd.  De keuze van de vegetatie wordt mede bepaald door de mate waarin het zicht op de panelen kan worden beperkt.
  3. Uitwerking van het groenplan vindt in 2020plaats
  4. Onderdeel van deze inzet is dat de onder a. genoemde maatregelen voor start aanleg van het zonnepark (1e helft 2022 voorzien) plaats zal hebben

De voorlopige impressie vindt u hier:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *