Update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek

De gemeente heeft bij de wijkraad aangegeven dat er aanvullend stikstof onderzoek benodigd is. De verwachting is dat deze onderzoeken aan het eind van het jaar zijn afgerond.

Om precies te zijn is dit nu de stand van zaken rond dit project: 

  • De opdracht voor het uitvoeren van het stikstofonderzoek is verstrekt. De opdracht voor het uitvoeren van de overige onderzoeken (o.a. geluid) is ook verstrekt en een deel van de onderzoeken wordt inmiddels uitgevoerd of geactualiseerd.
  • Ondertussen werkt de gemeente verder aan het verwerken van alle zienswijzen en het opstellen van een zienswijzennota waarin wordt ingegaan op de reacties die binnen gekomen zijn.  Als dit gereed is  krijgt de wijkraad en alle mensen die een zienswijze hebben ingediend hier persoonlijk bericht over.
  • Begin september vonden er werkzaamheden plaats langs de Busbaan Zuidbroek. Er werden proefsleuven gegraven om de kabels en leidingen die in de grond liggen beter in beeld te brengen. De reden hiervoor is (vooruitlopend op de besluitvorming) dat dit moet plaatsvinden omdat de ligging van de kabels en leidingen van groot belang is voor de begroting van het project. Kortom, de vraag of kabels en leidingen wel of niet verplaatst moeten gaan worden is een  belangrijke vraag voor zowel de gemeente als de nutsbedrijven. De gemeente wil hier vroegtijdig inzicht in om beter te kunnen anticiperen op wat dit betekent voor het totale project. De direct omwonenden zijn per brief over de werkzaamheden ge├»nformeerd.

De gemeente gaat er vanuit dat het college uiterlijk in december een besluit neemt over de voorstellen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *