Update verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek #5

De wijkraad heeft begin november met de gemeente gesproken over de laatste stand van zaken ten aanzien van de verkeersverbinding. Omdat de wijkraad afgelopen kwartaal geen nieuwe updates heeft ontvangen en de website van de gemeente al enkele tijd niet meer geupdate is heeft de wijkraad er op aangedrongen om inwoners te informeren over de status. Update 9/12: De website van de gemeente is inmiddels bijgewerkt.

Ontwikkelingen

Nieuwe regelgeving veroorzaakt dat aanvullend stikstofonderzoek benodigd is voorafgaand aan realisatie. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij het openstellen van de busbaan de stikstofuitstoot met een klein percentage de grenswaarde (<1%)  overschrijdt. 

Stikstof

Omdat de gemeente Apeldoorn dicht bij het natura2000 gebied ligt gelden er strengere voorwaarden. De overschrijding van de drempelwaarde heeft tot gevolg dat er maatregelen moeten worden getroffen om deze uitstoot te verlagen. Enkele voorbeelden die werden benoemd waren het verlagen van de maximale snelheid van 80km/h naar 60km/h om zo stikstofruimte te verkrijgen. Daarnaast doet de gemeente een beroep op de provincie voor hulp. Het maken van deze keuzes is ingewikkeld en tijdrovend.

Hoe verder?

De verwachting is dat de realisatie verdere vertraging zal oplopen. Hoe lang dit zal zijn is niet bekend. Wel verwacht de wijkraad dat dit niet binnen enkele kwartalen zal plaatsvinden. De gemeente kon nog geen uitspraak doen of de vertraging van de realisatie van de busbaan invloed heeft op het eerder of later realiseren van de overige genoemde maatregelen (afsluiting Anklaarseweg, flexibele afsluiting Laan van de Charlston en realisatie derde voordeur).

Informeren

De gemeente heeft de wijkraad gevraagd te wachten met het publiceren op de site totdat omwonenden en belanghebbenden zijn geïnformeerd per brief. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden.

Omwonenden en inwoners die een zienswijze hebben ingediend hebben een brief ontvangen van de gemeente. Deze kunt u hier raadplegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *