Verkeersmaatregelen winkelcentrum Anklaar

Update 15 augustus:
De wijkraad heeft afgelopen week de verkeersmaatregelen rondom Anklaar besproken. De aanwonenden aan de oostzijde van de Sluisoordlaan tussen Pythagorasstraat en de Ptolemaeusstraat krijgen begin september een brief van de gemeente met de mededeling dat zij omniet vergunning/ontheffing  krijgen  om hun voertuig op de langsparkeervakken te parkeren. Middels verkeersborden wordt dat kenbaar gemaakt dat deze zone voor vergunninghouders is bestemd. Het gesprek met de gemeente was positief en constructief.
 
Update:
De bouw van het nieuwe winkelcentrum loopt tegen het einde aan. Het is de bedoeling om de parkeergarage in september te openen. De gemeente heeft de wijkraad geïnformeerd over de te nemen verkeersbesluiten om dit mogelijk te maken. Graag informeren wij de wijkbewoners over dit besluit. Bevindingen kunnen bij de gemeente (zie bijlage) worden gemeld. In de bijlage van dit bericht vindt u de details van de verkeersmaatregelen.
 
Openstaande bevinding Wijkraad:
Omtrent de parkeerproblemen en de mogelijke overlast voor aanwonenden is al veel gesproken en zijn rapporten opgesteld. In gesprekken met de gemeente is toegezegd dat de langsparkeervakken tussen de Pythagorasstraat en Pascalstraat  langs de oostzijde van de Sluisoordlaan uitsluitend voor de aanwonenden is bestemd. Deze bewoners zouden omniet een vergunning/ontheffing krijgen. De wijkraad heeft de gemeente verzocht deze toezegging op te nemen in het besluit.
 
De maatregelen kunt u nalezen door deze link te openen.

Eén reactie

  1. Ik vind de twee richtingen fietspaden geen goed idee.
    Tegenwoordig rijdt 50% elektrisch met 25 km/U.
    Dat geeft een klap van 50 km/U bij frontale aanrijdingen.
    Dit geeft gevaarlijke situaties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *