Verkeersontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek

Het dossier van de verkeersontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek is een van de langstlopende dossiers in het bestaan van de wijkraad. Als sinds 2015 dringt de wijkraad er bij de gemeente op aan om open en transparant inwoners te informeren over deze ingrijpende wijziging in de wijk. In 2019 zijn er in de wijk verschillende initiatieven ontplooit om de gemeente van zienswijzen te voorzien. Hier is ruim gebruik van gemaakt. Afgelopen maart heeft de gemeente aangekondigd ruim 400 zienswijzen te hebben ontvangen. Sindsdien is het stil. De wijkraad stelt een brief op gericht aan het college van B&W waarin aandacht wordt gevraagd voor dit probleem.

Communicatie

Hoewel de wijkraad begrijpt dat door de invloed van Corona geplande processen vertraging hebben opgelopen neemt dit niet weg dat ondanks deze ontwikkelingen er niet gecommuniceerd kan worden. Al sinds 2015 is de communicatie over de voortgang gebrekkig. Zo is de statuspagina van de gemeente voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2019 en dateert de laatste openbare aankondiging van 14 november 2019.  Op 28 mei jl heeft de voorzitter van de wijkraad in een gesprek met wethouder Wim Willems nogmaals urgentie gevraagd om inwoners te informeren over de voortgang. Sindsdien is het stil.

Probleem

Op 29 oktober 2019 dient de wijkraad een zienswijze in waarin aandacht gevraagd wordt voor vier belangrijke bevindingen. De mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze is op 2 januari 2020 afgelopen. Inmiddels zijn er ruim zes maanden verstreken waarmee voor de wet een redelijke wettelijke reactietermijn ook is overschreden.

Actie gevraagd

Middels deze oproep wil de wijkraad de gemeente oproepen om snel actie te ondernemen en inwoners te informeren over de laatste stand van zaken.

Eén reactie

 1. Johan van den Boomgaard

  In mijn beleving is er de procedure met betrekking tot zienswijzen al lang voorbij en is er nu sprake van de “bezwaar periode”.
  Termijnen zijn daarin belangrijk en gemeente gaat hier niet zorgvuldig mee om.
  Besluit op bezwaar is gewenst.
  400 indieners worden in elk geval niet serieus genomen.
  Politiek schuift besluit voor zich uit want elke oplossing geeft ontevreden inwoners.
  Los daarvan staat verantwoordelijkheid van college om het besluit van de gemeenteraad uit te voeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *