Verkeersverbinding Zevenhuizen-Zuidbroek

Zoals  waarschijnlijk bij u bekend is heeft de Gemeente Apeldoorn in maart jl. verkeerstellingen uitgevoerd op de Anklaarseweg, Calypsostraat, Operettestraat, en Nijbroekseweg. Deze tellingen hebben aangegeven, dat de verkeersintensiteit op deze wegen ondanks de genomen verkeersbelemmerende maatregelen erg hoog is en de grenswaarde dreigt te overstijgen.

De Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek heeft altijd het standpunt ingenomen, dat er zoveel mogelijk verbindingen tussen de wijkdelen Zevenhuizen en Zuidbroek open moeten blijven, deze mening heeft de wijkraad ook schriftelijk vastgelegd richting het college van B&W.

Op vrijdag 29 mei hebben bestuursleden van de wijkraad een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder de heer J. Kruithof. In dat gesprek heeft de wethouder aangegeven, dat het College van B&W van zins is om voor het zomerreces (9 juli) een voorgenomen besluit te nemen over de vervolgstappen. Er zijn twee mogelijkheden:
1. algehele afsluiting voor het autoverkeer van de verkeersverbinding Zevenhuizen en Zuidbroek, in de praktijk betekent dat de afsluiting voor doorgaand verkeer over de Operettestraat en de Calypsostraat

2. het openen van meerdere verkeersverbindingen voor het autoverkeer met mogelijk instelling van eenrichtingsverkeer in bepaalde straten. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer via de open te stellen Bovenkruier en in tegenovergestelde richting via de Calypsostraat.

Openstelling van de busbaan voor autoverkeer. Instellen van eenrichtingsverkeer op de Operettestraat en omgekeerd via de nieuw aan te leggen verbinding Symfoniestraat met Zuidbroek.

De wethouder heeft aangegeven dat beide opties voor- en tegenstanders hebben, maar dat zijn waarschijnlijke voorkeur optie 1. algehele afsluiting voor autoverkeer zal zijn.

De wijkraad blijft van mening dat er zoveel mogelijk verbindingen voor het autoverkeer open moeten blijven en wil u hierbij informeren over de huidige stand van zaken. Mocht u willen reageren op deze publicatie dan kan dat tot 15 juni a.s. op het mailadres van de wijkraad:

wijkraadzz@hetnet.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *