Verkoop Zilverschoon

De VAVA (Vereniging Afghaanse Vluchtelingen Apeldoorn) heeft een voorgenomen koopcontract getekend met de gemeente en ze willen het pand Zilverschoon kopen. Het is een mooi pand dat nu leeg staat. De wijkraad is dan ook blij wanneer het pand weer gebruikt zou gaan worden. We vinden de VAVA een goede partij omdat ze een goede relatie hebben met de omwonenden van hun huidige locatie, ze geen overlast veroorzaken en hun plannen voor een buurthuis aansluiten bij de doelstellingen van het Mheenpark. We hebben er vertrouwen in dat de VAVA ook op de nieuwe locatie een goede buur zal blijken te zijn.

Op 21 september heeft de VAVA omwonenden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens die bijeenkomst werden door ongeveer 25 omwonenden nogal wat bezwaren geuit. Vanuit de wijkraad hebben we dan ook de gemeente geïnformeerd en gevraagd met hen in gesprek te gaan. Op 16 oktober hebben we met vier omwonenden een verkennend gesprek gehad om te inventariseren wat de bezwaren precies zijn.

Ze zijn van mening dat er een afspraak is uit 2002, dat de grond zou worden teruggegeven aan het park. Het gaat ze nadrukkelijk niet om de VAVA, maar ze zijn het oneens dat er een buurtcentrum komt, omdat het nu al zo druk is op die plek. Er is al een school, een scouting, het Kruispunt, een acupunctuur centrum en een sporthal. De verkeerswegen lenen zich daar niet voor. Met een buurtcentrum in Zilverschoon wordt het naar hun mening gewoon te druk. Ze hebben nu al last van uitlaatgassen en geluidsoverlast. Vooral als er weer een activiteit wordt georganiseerd bij de sporthal, worden auto’s geparkeerd in de wijk. Bij klachten wordt gezegd dat ze maar moeten wachten tot de activiteit is afgelopen. Ze voelen zich niet gehoord.

De genoemde afspraak, dat de grond zou worden teruggeven aan het park, is niet terug te vinden. De gemeente heeft wel toegezegd uit te zoeken wat de normen zijn en wat mogelijk is om de overlast van activiteiten, verkeer en parkeren binnen acceptabele grenzen te houden. Daar zal door verkeerskundigen naar gekeken gaan worden. We wachten de uitkomsten van het onderzoek af.

We zijn wijkraad van alle omwonenden en dus ook van de leden van de VAVA. En als het onderzoek straks zou uitwijzen dat alles binnen de normen valt en de verkoop dus door gaat, hebben we wel een probleem. Want we zijn ook wijkraad van de tegenstanders van verkoop. Daarom willen we als wijkraad graag met deze omwonenden in gesprek om afspraken te maken, zodat de bezwaren kunnen worden weggenomen. Want over normen kun je discussiëren, maar met afspraken kun je duidelijkheid krijgen. Hopelijk mogen we als wijkraad in die zin de verbindende factor zijn om te komen tot een voor alle betrokkenen acceptabele uitkomst.

Na afloop zei een deelnemer van het gesprek op 16 oktober dat hij straks toch wel eens een kopje koffie zou gaan drinken bij de VAVA als alles door zou gaan. Niet alle aanwezigen konden zich daar in vinden, maar wat zou het mooi zijn als iedereen straks bij Zilverschoon naar binnen zou kunnen lopen voor een bakkie leut. En wat zou het mooi zijn als we eerst samen de terechte zorgen hebben kunnen wegnemen. Dat klinkt heel wat hoopgevender dan het afwachten van de resultaten van een onderzoek. Maar ook daar zijn we nu nog niet aan toe. Hopelijk komt dat nog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *