Vervolg Ontsluiting Zuidbroek 2

Op woensdag 13 december is er vanaf 17:00 uur tot 21:00 uur een inloopavond in de Johan Fruytierschool. Daar wordt getoond hoe de ontsluiting van Zuidbroek uiteindelijk gaat worden.

Doel van deze maatregelen is om sluipverkeer te weren uit de wijk Zuidbroek. Het is de bedoeling dat alleen bestemmingsverkeer, en dus bewoners van de wijk Zuidbroek, gebruik maken van deze wegen. Daarmee zal de hoeveelheid auto’s en bussen over de vier toegangswegen naar en van Zuidbroek dus per definitie afnemen, net als de hoeveelheid geluid en fijnstof. Het huidige sluipverkeer zal dan de Oost Veluweweg en de Laan van Zevenhuizen nemen om haar bestemming te bereiken en niet via de busbaan willen rijden.

In het originele plan van RHK zou de huidige busbaan worden open gesteld als 50 km weg voor alle verkeer. De Anklaarseweg zou worden afgesloten, net als de Distelvlinder en de Laan van de Dierenriem. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan met de kanttekening dat de afsluitingen i.o.m. omwonenden zouden worden vormgegeven. Na overleg met een aantal omwonenden en de Wijkraad is door de gemeente besloten om de afsluiting van de Anklaarseweg te handhaven, De Sluisoordlaan en de huidige busbaan worden een 30 km weg om verkeer op de Laan van Zevenhuizen, dat naar de A50 wil, te ontmoedigen deze route te kiezen. De afsluiting van de Laan van de Dierenriem wordt dynamisch afgesloten (uitschuifbare paal in de grond) gedurende de ochtendspits (06.00-08.00 uur) en gedurende de avondspits (16.00-18.00 uur) en de Distelvlinder wordt vooralsnog niet afgesloten. Mocht toch sprake blijven van sluipverkeer, zullen alsnog maatregelen worden genomen om de verkeersbelasting van o.a. de huidige busbaan terug te brengen binnen aanvaardbare proporties. Te denken valt aan een ruimere afsluiting van de Laan van de Dierenriem en in het uiterste geval alsnog een afsluiting van de Distelvlinder.

De afsluiting van de Anklaarseweg zal er als volgt uitzien:

De afsluiting van de Laan van de Dierenriem wordt als volgt:

 

De openstelling van de huidige busbaan wordt als volgt: 

De mensen aan de busbaan zijn hier natuurlijk niet blij mee, maar voor de bewoners aan de Calypsostraat en de Operettestraat is dit een verademing. Het lastige van deze situatie is dat je altijd iemand benadeelt. Ook bewoners aan de Pascalstraat maken zich zorgen dat sluipverkeer daar gebruik van zal maken. Als Wijkraad hebben we van nabij meegemaakt hoe zorgvuldig de ambtenaren van de gemeente Apeldoorn hebben geprobeerd om de bewoners tegemoet te komen. We blijven de ontwikkelingen volgen en bewaken dat de verkeersbelasting binnen aanvaardbare normen blijft.

Wanneer u vragen heeft kunt u die woensdag stellen. Maar u kunt vragen of opmerkingen ook hieronder op deze website zetten. We houden de discussie over deze maatregelen graag open en zien uit naar uw reactie’s.

 

2 reacties

  1. Jammer dat de spits al vanaf 0600 u word gerekend mbt afsluiting Laan van de Dierenriem. Om 0600 rijdt er nauwelijks nog verkeer. 0630 tot 0900 zou beter zijn. Wie bepaalt deze tijden ?

    • Doel van alle verkeersmaatregelen is om alleen bestemmingsverkeer voor de wijk Zuidbroek over de Sluisoordlaan en de huidige busbaan te laten rijden. De afsluitingstijden worden door de gemeente Apeldoorn op dat doel afgestemd. We zullen uw verzoek begin februari voorleggen aan de verkeerskundige van de gemeente Apeldoorn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *