Vliegroutes Lelystad

Tijdens de CRO Teuge vergadering van 1 november en bij de internetconsultatie heeft de Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek haar zienswijze op de vliegroutes voor het vliegveld Lelystad ingediend. We hebben de volgende vragen voor Luchtverkeersleiding Nederland:

  • Er is de afgelopen tijd geen enkel passagiersvliegtuig lager dan 4,5 km (15.000 voet) over de lijn Zwolle-Arnhem gevlogen. Er is een verticale separatie van 300 meter. Wat is er op tegen om de vliegroute voor Lelystad op 4.200 meter hoogte te leggen?
  • Waarom heeft LVNL de randvoorwaarde “geen interferentie met Schiphol verkeer” zo letterlijk genomen, dat ze het onderste gedeelte van het Schiphol luchtruim niet gebruiken voor de Lelystad vliegroutes?
  • In 2009 heeft LVNL geadviseerd niet voor Lelystad te kiezen. Zijn deze Lelystad routes het gevolg van onvrede bij de luchtverkeersleiders?
  • Zou I&W aan Helios kunnen vragen om te onderzoeken of Lelystad vliegverkeer door de Schiphol TMA kan vliegen op een hoogte van 4.200 meter i.p.v. 1.800 en 2.700 meter?

Op  flightradar24 is live te zien hoe hoog en snel passagiersvliegtuigen vliegen. Maar er is ook een mogelijkheid om terug te kijken. Klik rechts in het scherm op de vijfde button van boven op playback en selecteer een periode overdag met afspeelsnelheid 12. Bij klikken op een vliegtuig dat naar Schiphol vliegt, kunt u zien hoe hoog en snel wordt gevlogen. Dan kunt u zelf zien dat eigenlijk nooit een passagiersvliegtuig beneden de 15.000 voet hoogte de lijn Zwolle-Arnhem passeert.

Wanneer het lukt om de huidige vliegroutes op 4.200 meter uit te voeren, zou een einde kunnen komen aan de maatschappelijke onrust en juridische discussie over de MER (Milieu Effect Rapportage). Het is zelfs mogelijk dat de luchtverkeersleiders het landende vliegverkeer met bestemming Schiphol toestaat om de daling later in te zetten. De Lelystad routes kunnen dan boven de militaire Nieuw Milligen TMA B (tussen 1500 voet & FL 065: 450 meter en 1.950 meter) en in het bovenste deel van de civiele CTA East 1&2 (tussen FL065 & FL195: 1.950 meter en 5.850 meter) van Schiphol worden uitgevoerd. Daarvoor hoef je niet het hele luchtruim te herzien.

Dan zouden passagiersvliegtuigen met bestemming Schiphol op 6 km hoogte de lijn Zwolle-Arnhem kunnen passeren en in een continue daalvlucht naar Schiphol kunnen vliegen. Dat geeft ook minder geluid en brandstofuitstoot en daarmee zou de vliegroute voor Lelystad zelfs op 5.500 meter hoogte (300 meter verticale separatie) kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor hoef je niet het hele luchtruim te herzien. Als we willen dan zou dit moeten kunnen.

We hopen dat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ons verzoek serieus wil overwegen en LVNL wil vragen wat ze nodig hebben om het probleem op te lossen.

Hoogachtend,
ing. R.J.M. Rietjens

plv. lid CRO Teuge en secretaris WZZ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *