Vocht in kruipruimtes Zuidbroek

Vanuit de wijk Zuidbroek krijgen we veel klachten over water in de kruipruimtes. Er hangen donkere regenwolken boven Zuidbroek en er lijkt iets mis te zijn met de waterafvoer in de wijk. 

Alex van Es heeft als bewoner de volgende reactie van de gemeente Apeldoorn op Facebook gezet: 
 
Water in de kruipruimte. Hoe komt het en is dit een probleem?
Door de vele neerslag sinds eind november hebben we in Zuidbroek op dit moment te maken met hogere grondwaterstanden. Na enkele regenachtige dagen met veel neerslag piekt de grondwaterstand en zakt in de dagen daarna weer terug. In Zuidbroek zijn de woongebieden aangelegd volgens een ontwerpnorm voor de  grondwaterstand tot 70 centimeter onder maaiveld. Tijdens natte perioden met veel regen mag deze stand enkele dagen tot twee weken overschreden worden. Immers het dalen en stijgen van de grondwaterstanden is een natuurlijk proces en niet tot in detail te voorspellen.
Het vloerpeil van de woning bevindt zich over het algemeen 20 centimeter boven de straat. Bij een normale kruipruimtediepte van 50 centimeter zorgt dit ervoor dat er slechts incidenteel water in de kruipruimte staat. Verspreid over Zuidbroek zit hier afhankelijk van de grondslag nog enige variatie in.
De laatste tijd komen er regelmatig vragen bij de gemeente binnen over water in de kruipruimte. Dit kan twee oorzaken hebben. Tijdelijk staat het grondwater hoger na een regenachtige periode met veel neerslag. Als het droog wordt zakt het grondwater binnen enkele dagen terug naar het reguliere niveau. Wat ook voorkomt is, dat het regenwater uit infiltratiekratten in de achtertuin niet snel genoeg wegzakt in de grond. Het regenwater zoekt dan de weg van de minste weerstand en komt via de ondergrond in de kruipruimte terecht. U ziet dan geen grondwater maar regenwater in de kruipruimte staan. Als dit vaak gebeurt, kunt u hier wat aan doen door de infiltratiecapaciteit rondom de infiltratiekratten te verbeteren door grondverbetering of het boren van grindpalen. Hoveniers kunnen u hierbij adviseren. Bent u ontevreden over de werking van de infiltratiekratten en heeft u de woning net gekocht dan adviseren wij u contact op te nemen met de ontwikkelaar of bouwer van de woning.
Is water in de kruipruimte een probleem? Volgens de huidige bouwregelgeving moeten de vloeren, in dit geval de vloer van de begane grond, nagenoeg luchtdicht te zijn. De normen op dit punt zijn zo streng dat u bij een natte kruipruimte geen last heeft van (optrekkend) vocht in de woning. Dit geldt voor alle woningen, die de afgelopen tien jaar in Zuidbroek zijn gebouwd. In sommige gevallen liggen er leidingen van de stadsverwarming in de kruipruimte. Deze zijn bestand tegen vochtige omstandigheden.
Regelmatig komt het voor dat direct na de bouw de grond nog bijzonder vast aangedrukt is door de bouwactiviteiten en bouwverkeer. Dit kan zorgen voor een natte tuin. Grondverbetering, dus spitten tot de losse zanderige ondergrond en een groene tuin met veel beplanting zorgen voor een betere waterafvoer naar de ondergrond. Als de beplanting gaat groeien verbetert deze situatie vaak binnen twee  jaar.
Tot slot zijn er klachten over wateroverlast bij enkele parkeerhofjes in Zuidbroek (bijvoorbeeld bij de Inktzwam). Hier ligt in de rijbaan een waterpasserende verharding, die het regenwater moet doorlaten en opvangen onder de bestrating. De doorlaatcapaciteit van de bestrating is onvoldoende bij flinke regenbuien. De gemeente onderzoekt hoe dit komt en werkt aan verbetermaatregelen voor dit probleem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *