WhatsApp buurtpreventie

cinkkg8wmaehy1aSinds kort zijn een aantal bewoners van Zevenhuizen gestart met WhatsApp-groepen. Er is een groep in de wijk Sprenkelaar, De Mheen, Sluisoord en Anklaar. Het blijkt dat buurtbewoners het belangrijk vinden om zelf een bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen buurt.

Bewoners kwamen op het idee voor de WhatsApp-groepen na een inbraakpreventieavond met ex-inbreker Evert Jansen. Na een vervolgavond, georganiseerd door gemeente Apeldoorn, politie en Stimenz, was iedereen overtuigd van het belang.

Waarom een WhatsApp-groep?
Na een inbraak, diefstal, collecteren zonder vergunning of een ander incident blijkt vaak dat buurtbewoners vooraf wel iets opvallends hebben gezien. Vaak durft men geen actie te ondernemen of denkt men dat er niets aan de hand is. Terwijl je eerste indruk toch vaak de beste is.

Een WhatsApp-groep is bedoeld om buurtgenoten elkaar te laten te informeren over verdachte situaties. Daarmee kunnen zij samen alert zijn en ongewone situaties melden. Hopelijk draagt dat bij aan het voorkomen dat criminelen hun plannen kunnen uitvoeren.

Hoe werkt het?
Voor dit initiatief is in Zevenhuizen een regiegroep opgezet. Die heeft Zevenhuizen in vier buurten verdeeld. Per buurt wordt een WhatsApp-groep ingericht. Iedere WhatsApp-groep bestaat dus uit de aangesloten bewoners van een buurt en de leden van de regiegroep.

Meedoen?
Bent u minimaal 18 jaar en geïnteresseerd, meldt u dan aan op de besloten Facebookpagina: WhatsApp Buurtpreventie wijk Zevenhuizen Apeldoorn. Wilt u zich direct aanmelden, dan kunt u het formulier invullen via deze link.

Wijkraad buurtpreventie

Reacties zijn gesloten.