Zoektocht geschikte locatie ondergrondse containers Anklaar

De wijkraad heeft onlangs met een aantal partijen gesproken over de situatie van de overlast veroorzakende ondergrondse afvalcontainers nabij het winkelcentrum Anklaar. De door de gemeente gekozen (tijdelijke) oplossing is nu om de afvalcontainers te verwijderen. Consequentie van de opheffing is dat bezoekers van het winkelcentrum, en de bewoners van de appartementen boven de winkels, voorlopig geen PMD, papier en glas op het winkelcentrum zelf kunnen inleveren. Vanuit de wijkraad vinden wij dat een onwenselijke situatie en het lijkt ons geen goede ontwikkeling. We hopen dan ook op een spoedige oplossing.

De aanleiding:

Op het winkelcentrum Anklaar staan twee ondergrondse afvalcontainers voor PMD, twee voor papier en een glascontainer. Deze containers staan tussen het gebouw De Componist en woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina. De containers zijn hier tijdens de realisatie van het project twee jaar geleden geplaatst en hebben van het begin af aan problemen gegeven voor de aangrenzende bewoners. Hun balkon en deels slaapvertrek zitten op enkele meters van de containerlocatie en als de containers geleegd worden hangen ze voor het balkon. Al met al een onwenselijke situatie, aanleiding voor de gemeente om de bewoners toe te zeggen dat de containers verwijderd zullen worden.


Hoe zo gekomen?
Deze containerlocatie heeft al een lange geschiedenis. In de diverse fasen van het project zijn de containers vaak besproken, vele alternatieve locaties zijn bekeken en ook om uiteenlopende redenen afgevallen. Mede in verband met de omvangrijke ondergrondse parkeergarage was het vinden van een zo geschikt mogelijke locatie voor ondergrondse containers geen eenvoudige opgave. En om verschillende redenen is de gemeente ook geen voorstander van bovengrondse containers op het winkelcentrum. Die geven namelijk meer stank- en geluidsoverlast en vanuit de praktijk weten we ook dat daar sneller afval naast wordt gezet, en door de hogere inworp gaat inwerpen nog weleens mis wat bijvoorbeeld leidt tot meer glasscherven er omheen. Ook zijn zware vrachtwagens, zoals die van Circulus-Berkel, op een deel van het plein niet toegestaan. Uiteindelijk is gekozen voor de huidige locatie. De betrokken ontwikkelaar/eigenaar van het toen nog te
bouwen complex naast de containerlocatie stemde er ook mee in. Helaas is de containerlocatie echter niet weergegeven op de verhuurtekening die toekomstige huurders te zien kregen.

Zodoende was de plaatsing voor meerdere huurders een onaangename verrassing. Er zijn afspraken gemaakt met Circulus-Berkel over tijdstippen waarop de containers geleegd worden, maar ook dit heeft niet kunnen voorkomen dat de ervaren overlast groot is.

Zoektocht naar alternatieve locatie
Toen de gemeente de toezegging deed de containers te verplaatsen, was de verwachting op dat moment nog dat deze om de hoek geplaatst konden worden, aan de Leonorestraat. Over deze door de gemeente beoogde nieuwe locatie heeft de gemeente op 5 februari 2020 een ontwerp plaatsingsplan gepubliceerd.

Hierop hebben twee ondernemers en twee bewoners een bezwaar (zienswijze) ingediend. Kortom, ook deze locatie bleek op flinke inhoudelijke bezwaren te stuiten. In de zoektocht naar een goed alternatief zijn recent weer een tiental locaties bekeken (oude en nieuwe) en beoordeeld. Conclusie: op dit moment is er geen vervangende locatie beschikbaar waar geen reële bezwaren tegen zijn vanuit de gemeente, bewoners en/of ondernemers.

Om de toezegging aan de bewoners na te komen is echter besloten niet langer met de verwijdering van de containers te wachten tot er een nieuwe locatie is gevonden. De gemeente gaat deze containerlocatie over een aantal weken opheffen. En zullen ondertussen blijven zoeken naar een nieuwe locatie op het winkelcentrum, in nauw overleg met de betrokken ondernemers en omwonenden.

Verwijzing naar dichtstbijzijnde containers
Circulus-Berkel zal op de huidige locatie een duidelijk bord plaatsen waarop staat waar PMD, papier en glasafval naartoe gebracht kan worden. De dichtstbijzijnde locaties zijn:
• Gentiaanstraat 282-408 (tegenover Anklaar, andere kant Laan van Zevenhuizen)
• Vlijtseweg 186 (parkeerplaats Dekamarkt)
• Korianderplein 61 (winkelcentrum de Mheen)
• Distelvlinderlaan 48 (bij Het Kristal)

De huidige locatie zal na plaatsing van het bord nog drie weken in gebruik zijn en dan zal Circulus-Berkel de containers verwijderen. Aansluitend zullen we deze plek in lijn met de rest van het winkelcentrum opnieuw inrichten, inclusief groene beplanting. Circulus-Berkel zal in de periode na verwijdering goed in de gaten houden dat de locatie schoon blijft.

Consequentie van de opheffing is dat bezoekers van het winkelcentrum, en de bewoners van de appartementen boven de winkels, voorlopig geen PMD, papier en glas op het winkelcentrum zelf kunnen inleveren. Wij realiseren ons terdege dat dat ongemak oplevert, maar gelukkig zijn er dus wel meerdere alternatieve locaties op korte afstand beschikbaar. Voor ondernemers verandert er in principe niets. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen afval en mogen deze containers, die alleen voor particulier gebruik zijn, niet gebruiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *